Mơ thấy đào móng nhà - Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nằm đất 92
con trĩ 01, 30, 70, 75
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
đi lễ 12, 21
bàn ăn bày đẹp 06
than thở 90, 95
leo núi 89, 98
cãi nhau 36, 37, 68
đàn kiến 29
cây cổ thụ 50, 54