Mơ thấy đậu - Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy treo cổ nhiều người 86
tờ giấy 89, 39
quan tài có xác chết 74, 21
khăn nhung 78
được thưởng 82, 62
con ngựa 12, 52, 72
dđôi vẹt 83, 87
cá chép 08, 80
người mù 82, 62
ngũ hương 28, 92