Mơ thấy dđàn lợn - Chiêm bao thấy dđàn lợn đánh con gì

Mơ thấy dđàn lợn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
dđàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũ phớt 01, 02
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
hiện vật 65, 56
bộ mặt tươi cười 41, 46
đền cổ 46, 66
xem phim 14, 61, 90, 78
hương đèn 06, 31, 63, 82
chém chuột 92
chuột đồng 15, 51
bông hoa 85, 65, 79, 61