Mơ thấy dđàn lợn - Chiêm bao thấy dđàn lợn đánh con gì

Mơ thấy dđàn lợn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
dđàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phéc mơ tuya 99
bát ngọc 30, 70
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
chú tiểu 36, 76
đi bộ 87
mâm cơm nhiều người 29, 94
bật lửa 07, 70, 75
con vẹn 61, 62
đi ỉa chảy 01, 06
con rái cá 48, 79