Mơ thấy đi lễ - Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lợn trắng 74, 79
dao xây 16, 61
ánh chớp 53
thổ địa 38, 78
đèn thần 07, 57, 75
quả quất 30, 70
đi đái dắt 98, 99
bụi cây 56, 65
con ngỗng 08, 83
thuốc lá giả 92, 29