Mơ thấy đi lễ - Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nghe ô tô chạy 22, 77
đi chơi xuân 19, 39
trường học 56, 69, 83, 09
cái chén 93
đàn bà chửa 10, 82
chứa bạc 52, 57, 63
rắn bơi 21, 82
quạ chết 36, 80, 85
cái cân 89, 86
xây bể nước 21, 26, 32