Mơ thấy đi lễ - Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
buông chuối 70, 72
con trai đầu lòng 79
chèo nóc nhà 48, 98
nhẫn ngọc 37, 73
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
con ngỗng 08, 83
cối giã cua 92, 87
bị phạt 51, 56
quả 26, 60
mất của 35, 44, 66