Mơ thấy đi tầu - Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con sò 48
con trĩ 01, 30, 70, 75
cứu hỏa 08, 80
xe bò ba gác 07, 87
bắn bị thương 48
rổ trứng 70, 30
ếch 86
ăn trưa 01,02,92
nhà bằng bạc 02
người nhà đến 56, 86