Mơ thấy đom đóm - Chiêm bao thấy đom đóm đánh con gì

Mơ thấy đom đóm

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đom đóm 19, 59

Giải mã giấc mơ thấy đom đóm

- Chiêm bao thấy đom đóm bay vào nhà là có người đến cầu cạnh với mình.

- Mơ thấy đom đóm nhấp nhóa trong đ êm tối là sự ao ước trong lòng sắp thành.

- Mơ thấy đom đóm ban ngày là mọi việc bế tắc.

Nếu trong giấc mơ bạn gặp thấy đom đóm, ban nên đánh đề con 19, 59

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ hai chữ số 64, 14
quạt trần 82
thấy tiền 02, 52, 82
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
mất trộm 01, 03, 43
ăn hàng 03,04, 52, 19
sổ rách bìa 45, 49
được tiền chia hai 05, 50
ông sư 16, 61, 36
rắn đất 38, 78