Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được - Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
được vàng 10, 04, 15, 75
bị giật đồng hồ 06, 41
củ su hào 00, 01, 06
cá thường 56
leo trèo bờ suối 89
chấy rận 78
mầu xanh 09, 90, 95, 45
cò trắng 84, 00
em 09
con mình chết 35