Mơ thấy lợn cắn - Chiêm bao thấy lợn cắn đánh con gì

Mơ thấy lợn cắn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
lợn cắn 17, 71, 61

Giải mã giấc mơ thấy lợn cắn

- Mơ thấy bị lợn cắn là điềm báo sắp có kiện tụng

- Chiêm bao thấy một bầy heo là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

Chiêm bao thấy heo rừng là có người hãm hại.

Thấy ăn thịt heo là hao tài.

Mơ thấy lợn cắn, bạn nên đánh đề con : 17, 71, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cò xanh 02, 73
ăn khoai 75, 85, 58
con đỉa 05, 14, 45,43
hương đèn 06, 31, 63, 82
mất xe đạp lại tìm thấy được 28, 13, 61
rắn đuổi 69
mâm cơm 87, 78
bẹp lốp xe 58, 98
bị vây đuổi 38, 83
ôm nhau 64, 85, 97