Mơ thấy lợn cắn - Chiêm bao thấy lợn cắn đánh con gì

Mơ thấy lợn cắn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
lợn cắn 17, 71, 61

Giải mã giấc mơ thấy lợn cắn

- Mơ thấy bị lợn cắn là điềm báo sắp có kiện tụng

- Chiêm bao thấy một bầy heo là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

Chiêm bao thấy heo rừng là có người hãm hại.

Thấy ăn thịt heo là hao tài.

Mơ thấy lợn cắn, bạn nên đánh đề con : 17, 71, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đống lửa 08, 18
rắn đất 38, 78
mơ thấy đôi vợ chồng hạnh phúc 14, 41
lá rụng 51, 59
buộc mắc dây 41, 46
của đàn bà 27, 28, 87
viên đá nhỏ 00, 05, 38
lửa đốt dế mèn 27, 72
đi xa về 37, 57, 42
cây nhiều lộc 04, 05