Mơ thấy ma đuổi - Chiêm bao thấy ma đuổi đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy ma đuổi

Mơ thấy ma đuổi

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ma đuổi 33, 34, 35

Giải mã giấc mơ thấy ma đuổi

Mơ thấy ma đuổi, chuyện buồn phiền sẽ xảy ra. Mơ thấy ma giết hại, có nghĩa là sẽ mắc bệnh, hoặc công việc không thuận lợi.

Mơ thấy quái vật vào nhà, sẽ có tranh chấp, hoặc bị tổn thất, có khả năng bị lừa.

Mơ thấy mình giết quái vật, có nghĩa là sẽ thắng kiện.

Mơ mình thành ma, lại là tốt, sắp có tài vận, vận thế đang lên.

Nếu bạn gặp thấy ma đuổi trong giấc mơ, bạn nên đánh bộ số tương ứng sau: 33, 34, 35

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76
ngựa ăn 60,82
con chó con 48, 49
Con tim 11, 31, 51, 71
cầu vồng 04, 40, 45
một mình trong quán 79
cái chầy 94, 29, 11, 98
nhiều trăn 95, 87
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
chải chuốt 20, 30, 60