Mơ thấy mực đen - Chiêm bao thấy mực đen đánh con gì

Mơ thấy mực đen

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
mực đen 10, 90, 78

Giải mã giấc mơ thấy mực đen

Mơ thấy mực xanh là cát mộng, dự báo công việc của bạn đang có bước tiến mới.

Mơ thấy mực đen là điềm báo bạn sắp gặp phải chuyện buồn bực.

Mơ thấy mực đỏ, cho thấy trong lòng bạn đang không bình yên.

Bạn nên đánh bộ số 10, 90, 78, nếu bạn gặp giấc mơ thấy mực đen.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà bằng bạc 02
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
vòng hoa 14, 41
cái xẻng 63, 64
học trò 21, 37, 27, 60
bụi cây 56, 65
chuột cống 57, 45
đống lửa 08, 18
con vẹn 61, 62
đá bóng 00, 09, 08, 05