Mơ thấy nghĩa địa - Chiêm bao thấy nghĩa địa đánh con gì

Mơ thấy nghĩa địa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nghĩa địa 12, 72, 92

Giải mã giấc mơ thấy nghĩa địa

- Chiêm bao thấy mình đang ở trong nghĩa địa là sắp sửa có tài.

- Thấy mình lạc vào nghĩa trang là bị nghi oan.

- Thấy mình đang khấn vái trong nghĩa trang là có người bạn thân bịnh nặng đến nhờ vả với mình.

Mơ thấy nghĩa địa, bạn nên đánh đề con 12, 72, 92

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bó mặc 01, 10, 11, 16
xì hơi xe 42, 92
cổng trào 40, 80, 20
con lươn 56, 98
nghệ sỹ 10
cái mả 30, 70, 40, 90
áo con phụ nữ 00, 02
56
đẻ ra mèo 01, 23, 62
nhà mái bằng 46, 64