Mơ thấy nghĩa địa - Chiêm bao thấy nghĩa địa đánh con gì

Mơ thấy nghĩa địa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nghĩa địa 12, 72, 92

Giải mã giấc mơ thấy nghĩa địa

- Chiêm bao thấy mình đang ở trong nghĩa địa là sắp sửa có tài.

- Thấy mình lạc vào nghĩa trang là bị nghi oan.

- Thấy mình đang khấn vái trong nghĩa trang là có người bạn thân bịnh nặng đến nhờ vả với mình.

Mơ thấy nghĩa địa, bạn nên đánh đề con 12, 72, 92

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ 04, 54, 92
ao ước 25, 52
bị đấm 58
khỏa thân 18, 81, 84, 48
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
đầu trâu 51, 71, 91
tờ giấy 89, 39
cái cù 02, 32, 62
nghi ngờ vàng giả 60
mất ô tô 52, 28