Mơ thấy nghĩa địa - Chiêm bao thấy nghĩa địa đánh con gì

Mơ thấy nghĩa địa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nghĩa địa 12, 72, 92

Giải mã giấc mơ thấy nghĩa địa

- Chiêm bao thấy mình đang ở trong nghĩa địa là sắp sửa có tài.

- Thấy mình lạc vào nghĩa trang là bị nghi oan.

- Thấy mình đang khấn vái trong nghĩa trang là có người bạn thân bịnh nặng đến nhờ vả với mình.

Mơ thấy nghĩa địa, bạn nên đánh đề con 12, 72, 92

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chải chuốt 20, 30, 60
áo con phụ nữ 00, 02
trâu rừng 83, 63
mình bắn súng lục 61
cá chuồn 54, 48
nhà đẹp 66, 16
ném 05, 65, 85
bạn hiền 38, 83
mèo trắng 23, 32
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04