Mơ thấy người bệnh - Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99
thìa 05, 38
giếng nước 29, 92
khăn nhung 78, 87
nước mắt 48, 51, 71
xem đánh nhau 89
đi ỉa chảy 01, 06
báo 26, 62
dđôi vẹt 83, 87
thằng điên ngồi xe 31