Mơ thấy người bệnh - Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sách 38, 88
cái muôi 00, 75
mắc điện trên cột 07, 70
vào nhà máy 08, 18, 68
thạch sùng 32, 72
cái cù 02, 32, 62
bàn thờ 15, 43, 46, 95
lá rụng 51, 59
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
quả 26, 60