Mơ thấy người mù - Chiêm bao thấy người mù đánh con gì

Mơ thấy người mù

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người mù 82, 62

Giải mã giấc mơ thấy người mù

- Chiêm bao thấy người mù là phát giác được một việc trộm cắp hay mưu toan trộm cắp của mình.

- Thấy chính mình bị mù là có người trong thân chết.

Mơ thấy người mù, bạn nên đánh đề con 82, 62

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái chậu 94, 32
nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
cháy đồ điện 77, 78, 79
cá cảnh 40
hương cháy 07, 20, 70, 57
anh 07
cây không hoa 75, 85
con tầu 42, 82
cuốc xẻng 65, 54
sấm sét 94, 95, 54