Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu - Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
leo trèo bờ suối 89
bị giật dây truyền 65
chim hòa bình 12, 56,32
đi du lịch 87
đánh chết người 45, 85
mình đỏ 72, 91
ông cụ già 15, 65, 56, 96
quả quất 30, 70
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
mũi dao 36, 76