Mơ thấy người tàn tật - Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43
người xa về 45, 57, 32
đàn ông 81, 11, 51
bông sen 24, 74
xe máy 42, 47, 72
tuồng lương 09, 92
xe lửa 03, 09, 63
tình bạn xung yếu 06, 62
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
sao trên trời 33, 38