Mơ thấy người tàn tật - Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người bị chó cắn 96
cá chuồn 54, 48
con voi 13, 53
chết đuối sống lại 00, 76,93
hai con mèo cắn nhau 86
bánh xe 82
cổng trào 40, 80, 20
nếm đồ ngọt 34, 39
cạo râu 83, 84
nói tục 41, 91, 46