Mơ thấy người tàn tật - Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sao 05
cối giã giò 86, 48
sổ điểm 30, 35
chim bay 71, 72,67
thua xì 39, 93, 63
bụi cây 56, 65
mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51
bó mặc 01, 10, 11, 16
ánh chớp 53
nước mắt 48, 51, 71