Mơ thấy người tàn tật - Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cây cảnh trong nhà 06
ông tái 40, 45, 80, 85
bà chửa 09, 29, 39
mơ thấy bà 42, 27, 51
đánh nhau ném lựu đạn 67
gặp gà 33, 45, 57
đồi núi 68, 86, 81
mèo nằm ngủ 00, 58
ánh chớp 53
con dế 33, 45, 99