Mơ thấy người tàn tật - Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xì hơi xe 42, 92
ăn chua 93, 39
xiên cá rô 03, 50, 05
đi tắm 39
rơi kính đeo 25, 26, 27
ăn trộm 01,90
con trai 68
nồi áp suất 84, 39
sấm sét 94, 95, 54
nghĩa địa 12, 72, 92