Mơ thấy người tàn tật - Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
hai con chó 96, 64
rắn đất 38, 78
chèo nóc nhà 48, 98
mắc điện trên cột 07, 70
nam nữ yêu nhau 12, 21
cảnh buồn 46
thi thố 00, 62
cái miệng 78
hôn nhau 00, 84, 74, 48