Mơ thấy nóc nhà - Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46
ăn thịt mèo 19, 91
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
cãi nhau 36, 37, 68
nhà bán hàng 24, 64, 78
biển 58
áo vét 95, 54, 59
cháy đồ điện 77, 78, 79
đánh nhau có vũ khí 03, 75
xây nhà rỡ đi 08, 10