Mơ thấy nóc nhà - Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp cây đa 09, 05, 12
hai con mèo cắn nhau 86
lá rụng 51, 59
đi xe máy 18, 59
sấm sét 94, 95, 54
lốp xe đạp 01, 08
tiền năm ngàn 87
nằm đất 92
bát ngọc 30, 70
chuồng xí 39, 67