Mơ thấy nóc nhà - Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ô tô 96
xem đám ma 25, 52
con cá con 26, 24, 72
kim chỉ 11, 94, 15
đấu võ 38, 39, 84
đi ỉa chảy 01, 06
râu mọc dài 25, 57
mầu vàng 10
dọn nhà vệ sinh 26, 62
bị mẹ chửi rủa 83, 97