Mơ thấy nước mắt - Chiêm bao thấy nước mắt đánh con gì

Mơ thấy nước mắt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nước mắt 48, 51, 71

Giải mã giấc mơ thấy nước mắt

Nếu bạn mơ thấy mình khóc, điều đó chứng tỏ bạn đang gặp chuyện không vui và cần được an ủi.

Nếu bạn mơ thấy người thân hoặc bạn bè khóc thì những người ấy đang có nhu cầu được chia sẻ.

Nếu bạn mơ thấy nước mắt, bạn nên đánh đề con 48, 51, 71

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
lá rụng 51, 59
dắt trâu 29
ăn trộm cá 63, 73, 87
đàn bà chửa 10, 82
cứt bám ngón tay 00, 05
xe hỏng phanh 87
xe máy 42, 47, 72
đi ỉa chảy 01, 06
chim trời 87