Mơ thấy sắt - Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lâu đài 82, 87
cái mai 19, 91, 87
mắc điện trên cột 07, 70
chấy rận 78
đôi chim bồ câu 02, 22
trâu rừng 83, 63
con chó 29, 59, 95
con chó con 48, 49
xì hơi xe 42, 92
con chim 56, 80