Mơ thấy sắt - Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khách sạn 32, 47
lửa đốt dế mèn 27, 72
xem đá bóng 72, 96
mưa nhỏ 68, 78
cá trê 43
con ngỗng 08, 83
xây bể nước 21, 26, 32
ca hát 07, 57, 94
miệng 18, 81, 85
tảng đá 20, 40, 60, 80