Mơ thấy sắt - Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe cẩu 26, 56, 76, 75
gặp tiền 01, 76, 16
nhà máy 48, 68, 28
đánh ghen 49, 87
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
kẻ cướp 03, 83
thấy người đốt làng 16, 21, 28
quái vật 30, 39, 17
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
người bệnh 58, 85, 80