Mơ thấy thầy bói - Chiêm bao thấy thầy bói đánh con gì

Mơ thấy thầy bói

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
thầy bói 14, 64, 49

Giải mã giấc mơ thấy thầy bói

- Mơ thấy thầy bói là điềm sắp bị lừa gạt, đề phòng hao tài.
- Thấy mình đưa tay cho bà thầy bói là sắp gặp duyên bất ngờ nhưng không gắn bó.
- Thấy mình bói cho người khác là có người rủ ăn uống.
- Thấy đập phá đồ nghề của thầy bói là qua được một chuyện bực mình rắc rối.
Nếu mơ thấy thầy bói, bạn nên đánh đề con 14, 64, 49!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình bị đuổi 94, 85
màu trắng 02
cối giã giò 86, 48
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
bị ghép tội 46, 73, 21
đống rơm 25, 65, 27
vào vườn 09, 90
buồn vì chồng 01, 17
pháp sư 09, 29, 35, 96
con vịt 49