Mơ thấy thìa - Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sửa lại hố xí 79, 70
cứt bám lên mặt 03, 07
cứt bê bết đi mưa 14, 45
lội ao vớt bèo 08, 18
quả đu đủ 58, 98
vua quan 03, 43, 93
xe điện 01, 06, 16
bát đĩa 85, 87
ông già cho quà 75
xe lửa gặp ba li e 69, 75