Mơ thấy thìa - Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái chậu 94, 32
ân ái 25, 75
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy
giếng nước 29, 92
áo vét 95, 54, 59
con mọt 05, 39
cưỡi ngựa 41
cái chum 75, 35
kỳ lân 65, 78