Mơ thấy tiền giả - Chiêm bao thấy tiền giả đánh con gì

Mơ thấy tiền giả

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
tiền giả 00, 86

Giải mã giấc mơ thấy tiền giả

Mơ thấy tiền giả là bị cất chức hay tổn thương danh dự.

Mơ thấy tiền là điềm ngưng trệ trong công việc.

- Thấy lượm được tiền về mù xuân hạ là tốt lành, về mùa thu đông là xui xẻo.

- Thấy chia tiền trong nhà là điềm chia ly, tan vỡ.

Cặp số tương ứng cho giấc mơ thấy tiền giả : 00, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hát văn 25, 50, 51
nhà đất lợp rạ 82, 84
rơm rạ 36, 78
cây nhiều lộc 04, 05
câu được cá 83, 33
mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết 74, 31, 84, 14, 16
thuốc lá 08, 85
gieo trồng 57, 46
con trai cho vàng 43
cái màn 85, 97