Mơ thấy tiền giả - Chiêm bao thấy tiền giả đánh con gì

Mơ thấy tiền giả

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
tiền giả 00, 86

Giải mã giấc mơ thấy tiền giả

Mơ thấy tiền giả là bị cất chức hay tổn thương danh dự.

Mơ thấy tiền là điềm ngưng trệ trong công việc.

- Thấy lượm được tiền về mù xuân hạ là tốt lành, về mùa thu đông là xui xẻo.

- Thấy chia tiền trong nhà là điềm chia ly, tan vỡ.

Cặp số tương ứng cho giấc mơ thấy tiền giả : 00, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khăn mặt 80
chuột đồng 15, 51
cua bể 05, 46, 65
thiếu ngữ văn 63
thấy người con gái cười 00, 03
ăn mày 01
nhà ngói đỏ 84, 92
đôi bít tất 96, 39, 89
hai lần thấy mẹ 62, 86
sinh đẻ 27, 56