Mơ thấy trèo tường - Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đôi bít tất 96, 39, 89
tầu thủy 11, 16
cò trắng 84, 00
cua bể 05, 46, 65
cái bình 85
gặp người yêu 46, 47, 87
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
chèo nóc nhà 48, 98
giết người 83, 47
vàng ngọc 03, 63, 83