Mơ thấy trèo tường - Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đống rơm 25, 65, 27
ăn cắp xe đạp 34
rắn cắn người 43, 73
cái giếng 92, 29
Người chết sống lại 75, 85, 58
con hạc 17, 57
chết sống lại 34, 39
nữ rụng răng 53, 03, 85
dùng lửa đốt súc vât 48
thang đổ 01, 48