Mơ thấy tượng đá - Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
trắng hồng 24, 84
đi lang thang 92, 29
chim 56, 80
cháo lòng 49, 97
nghĩa địa 12, 72, 92
ăn tiệm 26, 56, 21
ăn trưa 01,02,92
cắt tóc 82, 83, 85
thi đỗ 06, 00, 62