Mơ thấy vạc - Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim bay 71, 72,67
vua quan 03, 43, 93
mồ mả 36, 76
con dê 15, 35, 75
quần áo vá nhiều 01, 11
đánh chết người 45, 85
nước mắt 48, 51, 71
thấy người con gái cười 00, 03
bị đấm 58
củ khoai 75, 95