Mơ thấy vạc - Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đồng hồ 95, 58
cổng trào 40, 80, 20
đấu võ 38, 39, 84
làm cổng 56
bát nhang 02, 52, 24
tiền năm ngàn 87
chuồng xí 39, 67
cái cù 02, 32, 62
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
bị mẹ chửi rủa 83, 97