Mơ thấy xem kịch - Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49
bị bỏng vào tay 17, 21
thấy người cao lớn 31, 21
mất của 35, 44, 66
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
nhiều người đòi nợ mình 56
áo hoa 22, 33
được tiền chia hai 05, 50
nhận tiền của người con gái 88
xem đám ma 25, 52