Mơ thấy xem kịch - Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị kẻ thù dọa 39, 72
nước mắt 48, 51, 71
đi học 17
xe đu 31, 63, 68
dđàn lợn 38, 49
trời sao lác đác 31, 49
tinh trùng 07, 65, 88
cái màn 85, 97
chim ỉa vào người 27
Thần chết 83, 93