Mơ thấy xem kịch - Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà xe 65, 66, 67
cái tích 93
đứng trên mái nhà 64, 46
cảnh buồn 46
quạt thái 92, 86
thoát trấn lột 00, 08
bùa giải 16, 18, 78
nướng sắn 99, 94
thấy treo cổ nhiều người 86
quả trên cây 84, 48