Mơ thấy xem kịch - Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình thoát chết 86, 87
con chuột 02, 20, 55
bóng đá 62
cuốc xẻng 65, 54
nhà đất lợp rạ 82, 84
nhà xe 65, 66, 67
chơi xuân 13, 39, 79
rađa 45, 54
được tiền 48, 68
thi thố 00, 62