XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 1 tháng trở lại đây

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2020

Mã ĐB: 13BR - 2BR - 9BR
ĐB12850
G103659
G22643917297
G3275337867259665
654975416338041
G49951081955249011
G5640923089319
927201962832
G6148820476
G713853744
ĐầuĐuôi
08,9
11,3,9,9
20,4
32,3,7,9
41,4,8
50,1,9
63,5
72,2,6
85
96,7,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-01-2020

Mã ĐB: 12BS - 7BS - 1BS
ĐB70921
G178137
G25262109836
G3491742506229639
724345065072551
G42876172425210811
G5221647051224
537253716946
G6939228392
G723113495
ĐầuĐuôi
05
11,1,6
21,1,1,3,4,4,8
34,4,6,7,9,9
46
50,1
62
71,2,4,6
8
92,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18-01-2020

Mã ĐB: 12BT - 9BT - 5BT
ĐB34706
G191118
G22983738146
G3010800808962709
140427725532218
G47951048147303337
G5987133459998
363508508174
G6849764801
G789715948
ĐầuĐuôi
01,6,9
18,8
2
30,5,7,7
42,5,6,8,9
50,1,5,9
64
71,1,4
80,1,9,9
98

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-01-2020

Mã ĐB: 4BU - 6BU - 16BU - 11BU
ĐB97571
G147197
G24764717744
G3475922652030084
798718171050342
G49731024725687406
G5017198498978
730254380464
G6646470572
G774718428
ĐầuĐuôi
02,6
10
20,8
31,8
42,4,6,7,7,9
5
64,8
70,1,1,1,1,2,4,8
84,4
92,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-01-2020

Mã ĐB: 10BV - 12BV - 14BV
ĐB72782
G122594
G23947047122
G3933385815078231
166443628168512
G45160562015923662
G5459165320312
989924371629
G6189483518
G793716419
ĐầuĐuôi
0
12,2,8,9
20,2,9
31,2,7,8
44
50
60,2,4
70,1
81,2,3,9
91,2,3,4,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-01-2020

Mã ĐB: 4BX - 3BX - 11BX
ĐB26710
G135188
G22558188005
G3699778541361620
048740902100033
G48791912787706440
G5212633620322
138142946889
G6151333401
G754248433
ĐầuĐuôi
01,5
10,3
20,1,2,4,6,7
33,3,3
40
51,4
62
70,4,7
81,1,4,8,9
91,4

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-01-2020

Mã ĐB: 15BY - 2BY - 6BY
ĐB32164
G140635
G23707615567
G3926913328174665
395269229683870
G41990899674690883
G5965883179144
811104885748
G6702712628
G712180797
ĐầuĐuôi
02,7
11,2,2,7,8
26,8
35
44,8
58
64,5,7,9
70,6
81,3,8
90,1,6,6,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-01-2020

Mã ĐB: 12BZ - 15BZ - 9BZ
ĐB41244
G161359
G20200472103
G3384141415627571
650928874928307
G49615782844643784
G5165701741906
104262679037
G6807043637
G711514620
ĐầuĐuôi
03,4,6,7,7
11,4,5
20,8
37,7
42,3,4,6,9
51,6,7,9
64,7
71,4
84
92

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-01-2020

Mã ĐB: 8AB - 10AB - 4AB
ĐB90880
G120246
G20737698111
G3605580109036569
004404198111569
G42615386010444242
G5542096085129
413139352159
G6486938957
G708245365
ĐầuĐuôi
08,8
11,5
20,4,9
31,5,8
40,2,4,6
53,7,8,9
60,5,9,9
76
80,1,6
90

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-01-2020

Mã ĐB: 14AC - 11AC - 8AC
ĐB33658
G132909
G26798961821
G3098158030780281
260902243712380
G44151727772249694
G5389147781030
000602448385
G6876512594
G735781208
ĐầuĐuôi
06,7,8,9
12,2,5
21,4
30,5,7
44
51,8
6
76,7,8,8
80,1,5,9
90,1,4,4

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-01-2020

Mã ĐB: 14AD - 2AD - 7AD
ĐB26396
G107249
G26228065932
G3539998267338330
804149292024486
G45908368851387264
G5189443485461
935806864760
G6131050958
G796229141
ĐầuĐuôi
08
14
20,2
30,1,2,8
41,8,9
50,8,8
60,1,4
73
80,6,6,8
91,4,6,6,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-01-2020

Mã ĐB: 8AE - 10AE - 1AE
ĐB91574
G189090
G26737562647
G3894744870737558
656471799068327
G44236870010033575
G5798146801761
836262188030
G6327914547
G708947005
ĐầuĐuôi
00,3,5,7,8
14,8
27,7
30,6
47,7,7
58
61,2
70,4,4,5,5
80,1
90,0,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-01-2020

Mã ĐB: 6AF - 3AF - 12AF
ĐB78804
G105932
G29292397549
G3205521735191202
315049515887664
G44192630858039572
G5190374837493
525614054405
G6775813497
G791718645
ĐầuĐuôi
02,3,3,4,4,5,5,8
13
23
32
45,9
51,2,6,8
64
71,2,5
83,6
91,2,3,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-01-2020

Mã ĐB: 2AG - 1AG - 7AG
ĐB14954
G186395
G26523044442
G3441002317192152
343108537133633
G41549057254111123
G5918722135454
156797858898
G6469178898
G716879828
ĐầuĐuôi
00
10,1,3,6
23,8
30,3
42,9
52,4,4
67,9
71,1,2,8
85,7,7
95,8,8,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06-01-2020

Mã ĐB: 6AH - 1AH - 5AH
ĐB14012
G127116
G24904561784
G3180258532387635
020690547252027
G45546815954944443
G5563430067014
954449473570
G6316638684
G777892310
ĐầuĐuôi
06
10,2,4,6,6
23,3,5,7
34,5,8
43,4,5,6,7
59
69
70,2,7
84,4,9
94

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05-01-2020

Mã ĐB: 13AK - 7AK - 10AK
ĐB45721
G149581
G29019305073
G3287495795606164
800644828865170
G49855899489955266
G5997472125754
495939089573
G6829162636
G700434782
ĐầuĐuôi
00,8
12
21,9
36
43,7,9
54,5,6,9
62,4,4,6
70,3,3,4
81,2,8
93,4,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04-01-2020

Mã ĐB: 13AL - 1AL - 10AL
ĐB54949
G108119
G21880783419
G3967791723512384
846200428897115
G49498640984112897
G5710632197061
355467673799
G6886753220
G747717007
ĐầuĐuôi
06,7,7,9
11,5,9,9,9
20,0
35
47,9
53,4
61,7
70,1,9
84,6,8
97,8,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03-01-2020

Mã ĐB: 13AM - 8AM - 14AM
ĐB19143
G180801
G24165864482
G3158070670676479
973371958670550
G43284327318238386
G5933809602939
843012758036
G6363587433
G782890237
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
1
23
30,3,6,7,7,8,9
43
50,8
60,3
73,5,9
82,2,4,6,6,7,9
9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02-01-2020

Mã ĐB: 9AN - 6AN - 2AN
ĐB73604
G127909
G29667759182
G3264192505694576
966140621071718
G47486160483695441
G5032978015812
428797828338
G6411031776
G758348848
ĐầuĐuôi
01,4,4,9
10,1,2,4,8,9
29
31,4,8
41,8
56,8
69
76,6,7
82,2,6,7,8
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01-01-2020

Mã ĐB: 9AP - 3AP - 1AP
ĐB32905
G186851
G26976491081
G3722898159994736
572036905610028
G45910059115700763
G5081273944484
236789649068
G6487533646
G758534129
ĐầuĐuôi
03,5
10,2
28,9
33,6
41,6
51,3,6,8
63,4,4,7,8
70
81,4,7,9
91,4,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 31-12-2019

Mã ĐB: 13AQ - 19AQ - 5AQ - 4AQ
ĐB94908
G149302
G21810856186
G3159751477732717
679544818462704
G49764406733984929
G5526610395345
984232719591
G6790812777
G714922948
ĐầuĐuôi
02,4,8,8
12,4,7
29,9
39
42,5,8
54
64,6,7
71,5,7,7
84,6
90,1,2,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-12-2019

Mã ĐB: 10AR - 14AR - 8AR
ĐB18988
G148668
G24799135657
G3188201904074008
034544788303994
G42118301573451917
G5310517071429
736072014545
G6319411577
G761220681
ĐầuĐuôi
01,5,6,7,8
11,5,7,8,9
20,2,9
3
40,5,5
54,7
60,1,8
77
81,3,8
91,4

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 29-12-2019

Mã ĐB: 11AS - 2AS - 13AS
ĐB31701
G122760
G24930535026
G3908660409227263
727043840708896
G41593081647111255
G5812043286844
486064253001
G6527181599
G785515255
ĐầuĐuôi
01,1,4,5,7
11,6
20,5,6,7,8
3
44
51,2,5,5
60,0,3,6
7
81,5
92,3,6,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28-12-2019

Mã ĐB: 2AT - 9AT - 14AT
ĐB95201
G121900
G21509867305
G3197804281060054
408076178623635
G43323824283273211
G5328817760822
906235878421
G6185936796
G789658410
ĐầuĐuôi
00,1,5,7
10,0,1
21,2,3,7
35,6
42
54
62,5
76
80,4,5,6,7,8,9
96,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 27-12-2019

Mã ĐB: 11AU - 14AU - 7AU
ĐB04477
G186108
G21666465637
G3836668849424451
718268615878134
G44583365568786318
G5356383193495
708465186966
G6780296702
G747324100
ĐầuĐuôi
00,2,8
18,8,9
26
32,4,7
41,7
51,5,8
63,4,6,6
77,8
80,3,4
94,5,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26-12-2019

Mã ĐB: 6AV - 11AV - 4AV
ĐB05939
G133589
G29554900419
G3338344197682949
685734089267154
G40759546342542547
G5324779108620
095844828274
G6286672054
G775027480
ĐầuĐuôi
02
10,9
20
34,9
47,7,9,9
54,4,4,8,9
63
72,3,4,4,5,6
80,2,6,9
92

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 25-12-2019

Mã ĐB: 1AX - 6AX - 10AX
ĐB15181
G185030
G27999251324
G3536073746141086
074281500434330
G47542977247581551
G5215930493494
251325763026
G6333759418
G738590243
ĐầuĐuôi
02,4,7
13,8
24,6,8
30,0,3,8
42,3,9
51,8,9,9,9
61
72,6
81,6
92,4

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 24-12-2019

Mã ĐB: 10AY - 11AY - 2AY
ĐB75726
G142916
G29444309818
G3127136922635217
354215955356379
G42358266731840103
G5935484791902
298444332562
G6988563088
G788989457
ĐầuĐuôi
02,3
13,6,7,8
21,6,6
33
43
53,4,7,8
62,3,7
79,9
84,4,8,8,8
94,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 23-12-2019

Mã ĐB: 14ZY - 8ZY - 5ZY
ĐB70724
G159175
G24346966412
G3279292503544244
276023831239603
G49701343541917196
G5145182849602
032638600894
G6974027404
G752157607
ĐầuĐuôi
01,2,2,3,4,7
12,2,5
24,6,7,9
35,5
44
51,2
60,9
74,5,6
84
91,4,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 22-12-2019

Mã ĐB: 12ZX - 10ZX - 11ZX
ĐB43242
G156186
G21682917344
G3871890378177898
469704822979350
G47401535063339169
G5045932265870
492422969308
G6963626080
G713805312
ĐầuĐuôi
01,8
12,3
24,6,6,9,9
33
42,4
50,0,3,9
63,9
70,0
80,0,1,6,9
96,8

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Tra cứu tại đây, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB