XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 1 tháng trở lại đây

Xổ số miền Bắc ngày 05-06-2020

Mã ĐB: 7HG - 15HG - 11HG
ĐB79913
G101136
G29857699322
G3877205136627226
997990660223813
G43901540033805847
G5764260470638
310376533408
G6530726547
G731233842
ĐầuĐuôi
00,1,2,3,8
13,3
20,2,3,6,6
30,1,6,8,8
42,2,7,7,7
53
66
76
80
99

Xổ số miền Bắc ngày 04-06-2020

Mã ĐB: 11HK - 9HK - 7HK
ĐB76278
G145337
G29591263431
G3418442684238623
011595131744072
G43910493600543493
G5823939591280
586765885649
G6638992195
G704270666
ĐầuĐuôi
04,6
10,2,7
23,7
31,6,7,8,9
42,4,9
54,9,9
66,7
72,8
80,8
92,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 03-06-2020

Mã ĐB: 15HL - 1HL - 12HL
ĐB62500
G112536
G23510357732
G3828939469374111
390013128043462
G49795989084440830
G5307779444950
808431273748
G6577135933
G779093375
ĐầuĐuôi
00,1,3,9
11
27
30,2,3,3,5,6
44,4,8
50
62
75,7,7,9
80,4
90,3,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 02-06-2020

Mã ĐB: 11HM - 9HM - 4HM
ĐB79222
G147910
G28776734726
G3996251532912223
764835715948587
G48481174667539525
G5630569098550
271719356827
G6403790056
G751121639
ĐầuĐuôi
03,5,9
10,2,6,7
22,3,5,5,6,7,9
35,9
46
50,1,3,6,9
67
7
81,3,7
90

Xổ số miền Bắc ngày 01-06-2020

Mã ĐB: 2HN - 6HN - 1HN
ĐB62323
G107533
G29596665361
G3477490486491013
443768108825177
G49508532751789743
G5932992680313
970813987720
G6991461688
G759035152
ĐầuĐuôi
03,8,8
13,3
20,3,7,9
33
43,9
51,2,9
61,1,4,6,8
76,7,8
88,8
91,8

Xổ số miền Bắc ngày 31-05-2020

Mã ĐB: 9HP - 15HP - 4HP
ĐB83834
G140366
G25479404325
G3907336664968246
182511493125781
G48941302135384147
G5158293699343
166407346952
G6343179859
G748177761
ĐầuĐuôi
0
17
21,5
31,3,4,4,8
41,3,3,6,7,8,9
51,2,9
61,4,6,9
77,9
81,2
94

Xổ số miền Bắc ngày 30-05-2020

Mã ĐB: 7HQ - 15HQ - 3HQ
ĐB59964
G186926
G23585092115
G3550650452225840
977325177188224
G44112334000454945
G5730985228969
960266956372
G6380481888
G780174475
ĐầuĐuôi
02,9
12,5,7
22,2,4,6
32
40,0,4,5,5
50
64,5,9
71,2,5
80,0,1,8
95

Xổ số miền Bắc ngày 29-05-2020

Mã ĐB: 1HR - 11HR - 13HR
ĐB97954
G121263
G23361177358
G3246542018022497
073182905710725
G48100887880190483
G5355685190831
987686361866
G6038598639
G717187362
ĐầuĐuôi
00
11,7,8,8,9,9
25
31,6,8,9
4
54,4,6,7,8
62,3,6
73,6,8
80,3
97,8

Xổ số miền Bắc ngày 28-05-2020

Mã ĐB: 3HS - 9HS - 11HS
ĐB09913
G161778
G24924425187
G3595871303487962
573781395867787
G45092625538035219
G5289401894781
176313804363
G6492842213
G745105071
ĐầuĐuôi
03
10,3,3,9
2
34
42,4,5
50,5,8
62,3,3
71,8,8
80,1,7,7,7,9
92,2,4

Xổ số miền Bắc ngày 27-05-2020

Mã ĐB: 8HT - 13HT - 10HT
ĐB06561
G161403
G21880700310
G3455551020566260
070510908445474
G49773535680147498
G5461000439973
023015221164
G6675187962
G748689139
ĐầuĐuôi
03,5,7
10,0,4
22
30,9
43,8
51,5,6
60,1,2,4,8
73,3,4,5
84,7
91,8

Xổ số miền Bắc ngày 26-05-2020

Mã ĐB: 14HU - 12HU - 11HU
ĐB29154
G110231
G27215137224
G3370882466117564
361799004401748
G43374758975151394
G5946976016082
170941657397
G6051155510
G771500061
ĐầuĐuôi
00,1,9
10,5
24
31
44,8
50,1,1,4,5
61,1,4,5,9
71,4,9
82,8,9
94,7

Xổ số miền Bắc ngày 25-05-2020

Mã ĐB: 12HV - 8HV - 15HV
ĐB67211
G138314
G27781784447
G3811104643187685
912756991115960
G47347505375391000
G5758503438124
028702112441
G6524953120
G799127864
ĐầuĐuôi
00
10,1,1,1,2,4,7
20,4,4
31,9
41,3,7,7
53,3
60,4
75,8
85,5,7
99

Xổ số miền Bắc ngày 24-05-2020

Mã ĐB: 3HX - 6HX - 13HX
ĐB81779
G130531
G20358666082
G3933652074875056
961915561533595
G40337043288368514
G5548381878946
335068833585
G6382748714
G722571219
ĐầuĐuôi
0
12,4,4,5,9
22
31,2,6,7
46,8,8
50,6,7
65
79
82,2,3,3,5,6,7
91,5

Xổ số miền Bắc ngày 23-05-2020

Mã ĐB: 7HY - 11HY - 9HY
ĐB98991
G171131
G21709347125
G3734393930299701
471151350932597
G42177817695701081
G5683755843039
460601931302
G6024784811
G771588177
ĐầuĐuôi
01,2,2,6,9
11,5
24,5
31,7,9,9
4
58
6
70,1,6,7,7
81,1,4,4
91,3,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 22-05-2020

Mã ĐB: 1HZ - 7HZ - 14HZ
ĐB27298
G191982
G27711897508
G3771508379745298
910812895179440
G42982153649396112
G5937713678442
962511417384
G6826398337
G778938766
ĐầuĐuôi
08
12,8
25,6
36,7,9
40,1,2
50,1
66,7
77,8
81,2,2,4,7
93,7,8,8,8

Xổ số miền Bắc ngày 21-05-2020

Mã ĐB: 11GA - 14GA - 1GA
ĐB58738
G131202
G27907429741
G3857716906843577
064793760141114
G45957496257631379
G5892189691051
691075380626
G6122994724
G760943254
ĐầuĐuôi
01,2
10,4
21,2,4,6
32,8,8
41
51,4,7
60,2,3,8,9
71,4,7,9,9
8
94,4

Xổ số miền Bắc ngày 20-05-2020

Mã ĐB: 3GB - 15GB - 14GB
ĐB51265
G176785
G28284129964
G3763108217671258
388516488475098
G43205756193689273
G5595946088563
690753421543
G6112439937
G788052812
ĐầuĐuôi
05,5,7,8
10,2,2
28
37,9
41,2,3
51,8,9
61,3,4,5,8
73,6
84,5,8
98

Xổ số miền Bắc ngày 19-05-2020

Mã ĐB: 15GC - 6GC - 2GC
ĐB96600
G155015
G22779207534
G3344906505588157
134001119751457
G41326881071557764
G5723505442837
322578268449
G6139479355
G775134304
ĐầuĐuôi
00,0,4
10,3,5
25,6,6
34,5,7,9
43,4,9
55,5,5,7,7
64
75,9
8
90,2,7

Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2020

Mã ĐB: 13GD - 12GD - 11GD
ĐB44554
G174463
G28044942949
G3393687461614611
635843843415642
G41576926708112015
G5235293908542
767441969916
G6483010779
G735034642
ĐầuĐuôi
03
10,1,1,5,6,6
2
34,5
42,2,2,6,9,9
52,4
63,7,8
74,6,9
83,4
90,6

Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2020

Mã ĐB: 14GE - 12GE - 2GE
ĐB76380
G111164
G27053558134
G3877858488378581
633474369326134
G49954858046976540
G5362324350372
311567760123
G6418596787
G730408838
ĐầuĐuôi
0
15,8
23,3
30,4,4,5,5,8
40,0,7
54
64
72,6
80,0,1,3,5,7,8
93,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2020

Mã ĐB: 5GF - 12GF - 13GF
ĐB75146
G118878
G26396181730
G3977757366534335
866364595142875
G47071091349086892
G5383089794445
457286281582
G6111951928
G724442352
ĐầuĐuôi
08
11,3
23,4,8,8
30,0,5,6
44,5,6
51,1,2
61,5
71,2,5,5,8,9
82
92

Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2020

Mã ĐB: 6GH - 3GH - 1GH
ĐB41795
G153938
G23463173859
G3298088471738740
234699633387101
G44712954789319008
G5387867076341
676195957341
G6237407256
G793792273
ĐầuĐuôi
01,7,7,8,8
12,7
22
31,1,3,7,8
40,1,1,7
56,9
61,9
73,8,9
8
93,5,5

Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2020

Mã ĐB: 10GK - 9GK - 7GK
ĐB33963
G133143
G28647579746
G3678075044533683
411711316576267
G41077237171746672
G5879344454104
744633281742
G6981178124
G715449012
ĐầuĐuôi
04,7
12,5
24,8
3
42,3,4,5,5,6,6
5
63,5,7
71,1,2,4,5,7,8
81,3
90,3

Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2020

Mã ĐB: 2GL - 6GL - 5GL
ĐB12795
G132463
G22466825372
G3759644523738626
000034172085085
G48388812179110777
G5694225722421
670267818688
G6533448055
G750633917
ĐầuĐuôi
02,3
11,7
20,1,1,6
33,7,9
42,8
50,5
63,3,4,8
72,2,7
81,5,8,8
95

Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2020

Mã ĐB: 15GM - 6GM - 10GM
ĐB35009
G175293
G20789724629
G3457619454245024
599525658003576
G41844371291427518
G5796190465468
750006855133
G6625327388
G733226235
ĐầuĐuôi
00,9
12,8
22,4,5,7,9
33,3,5
42,2,4,6
52
61,1,2,8
76
80,5,8
93,7

Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2020

Mã ĐB: 12GN - 8GN - 2GN
ĐB02419
G149825
G24528080176
G3848667505575764
456997739435548
G41792680506686836
G5538150161500
114963395095
G6565665553
G797437395
ĐầuĐuôi
00,5
16,9
25
36,9
43,8,9
53,5
64,5,5,6,8
73,6
80,1
92,4,5,5,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2020

Mã ĐB: 12GP - 14GP - 10GP
ĐB32765
G148805
G24298016309
G3879487055413051
512769074610216
G40842660243747202
G5648926091034
328061167370
G6552436594
G722805944
ĐầuĐuôi
02,2,5,9,9
16,6
22
34,6
42,4,6,8
51,2,4,9
65
70,4,6
80,0,0,9
94

Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2020

Mã ĐB: 12GQ - 2GQ - 1GQ
ĐB71770
G150898
G26979971237
G3122614404873695
847389720398825
G46500890448342713
G5110591253703
272279225158
G6619341844
G775258502
ĐầuĐuôi
00,2,3,3,4,5
13,9
22,2,5,5,5
34,7,8
41,4,8
58
61
70,5
85
95,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2020

Mã ĐB: 3GR - 14GR - 9GR
ĐB67241
G156017
G27702865457
G3268556945976907
871542395726148
G43704591392236079
G5187456680874
232816100403
G6959645907
G742678695
ĐầuĐuôi
03,4,7,7
10,3,7
23,8,8
3
41,2,5,8
54,5,7,7,9,9
67,8
74,4,9
86
95

Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2020

Mã ĐB: 12GS - 8GS - 6GS
ĐB83382
G120244
G24700108910
G3326832955681625
039360641337934
G43402247111206427
G5096669926511
601741913660
G6716124785
G716787908
ĐầuĐuôi
01,2,8
10,1,3,6,6,7
20,4,5,7
34,6
44
56
60,6
71,8,9
82,3,5
91,2

Giới thiệu bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày qua

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Sổ XSMB 30 ngày giúp bạn đọc tra cứu những gì?

Tại danh mục này, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB