XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-11-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15YD - 12YD - 3YD
ĐB01682
G146487
G24596879292
G3397851073702403
470206087915656
G43142551077262114
G5369370198149
680017982546
G6984483163
G777783549
ĐầuĐuôi
00,3
10,4,9
20,6
35,7
42,6,9,9
56
63,8
77,8,9
82,3,4,5,7
92,3,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 11YC - 13YC - 10YC
ĐB09208
G106347
G27788681535
G3218323075072258
347023778749646
G48487078339499305
G5897416924091
696143717855
G6248700883
G750771969
ĐầuĐuôi
00,2,5,8
19
2
32,5
46,7,8,9
50,0,5,8
61,9
71,4,7
83,3,6,7,7
91,2

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14-11-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 2YB - 13YB - 11YB
ĐB86358
G165126
G23380241801
G3581801479042209
596118059559587
G41161243203041132
G5748673131375
929170257010
G6113419377
G791665465
ĐầuĐuôi
01,2,4,9
10,1,3,3,9
25,6
32,2
4
54,8
61,5,6
75,7
80,6,7
90,1,1,5

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 13YA - 9YA - 8YA
ĐB29618
G114439
G21475471727
G3164456580865150
775169936830929
G41548279737760728
G5267911380407
798387068165
G6194980167
G794688175
ĐầuĐuôi
06,7,8
16,8
27,8,9
38,9
45,8
50,4
65,7,8,8
75,6,9
80,1,3
94,4,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12-11-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8XV - 5XV - 15XV
ĐB36744
G195233
G22196239539
G3951696837696581
224559797813814
G47940630301486752
G5177442473134
890593211355
G6092636994
G755639707
ĐầuĐuôi
03,5,7
14
21
33,4,6,9
40,4,7,8
52,5,5,5
62,3,9
74,6,8
81
92,4,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-11-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 2XU - 1XU - 13XU
ĐB04116
G118344
G29693529509
G3894813401992520
960191083967017
G42175362351322355
G5859680699770
221448943414
G6959052720
G727510287
ĐầuĐuôi
02,9
14,4,6,7,9,9
20,0,3,7
32,5,9
44
51,2,5,9
69
70,5
81,7
94,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 5XT - 6XT - 14XT
ĐB23310
G127335
G26971090559
G3944335342851348
018339312654321
G45391924409851956
G5605885086802
989325406647
G6969205549
G733575570
ĐầuĐuôi
02,5,8
10,0
21,6,8
33,3,3,5
40,4,7,8,9
55,6,7,8,9
69
70
85
91,3

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09-11-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 11XS - 2XS - 5XS
ĐB26502
G125577
G23296384850
G3379736119338891
244671939016400
G40677538301956291
G5118561930388
079575720800
G6158809398
G760730374
ĐầuĐuôi
00,0,2,3,9
1
2
3
4
50,8
60,3,7
72,3,3,4,7,7
83,5,8
90,1,1,3,3,5,5,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 11XR - 6XR - 12XR
ĐB37892
G175605
G29813889024
G3348729133026233
214873022711062
G47252497723776603
G5442792959909
610697861773
G6065825851
G780286758
ĐầuĐuôi
03,5,6,9
1
24,5,7,7,8
30,3,8
4
51,2,8
62,5,7
72,3,7,7
80,6,7
92,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07-11-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1XQ - 4XQ - 3XQ
ĐB87024
G145295
G24229185731
G3094968545559201
932669095659440
G46983000336762654
G5308658755599
213682362314
G6907400123
G783959605
ĐầuĐuôi
00,1,3,5,7
14
23,4
31,6,6
40
54,5,6
66
75,6
83,3,6
91,5,5,6,6,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06-11-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 3XP - 6XP - 2XP
ĐB46181
G106584
G28111936209
G3902265060283100
633714091542443
G48823119386588684
G5275857323244
687112882076
G6615190805
G747854243
ĐầuĐuôi
00,2,5,9
15,5,9
23,6
32
42,3,3,4,7
58,8
6
71,1,6
81,4,4,5,8
90,3

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05-11-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 12XN - 4XN - 1XN
ĐB63990
G101134
G27161017521
G3548340669390688
031229565768032
G42204796290005329
G5963219432059
035756637303
G6598691251
G778944854
ĐầuĐuôi
00,3,4
10
21,2,9
32,2,4,4
43,8
51,4,7,7,9
62,3
78
88
90,1,3,4,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04-11-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 3XM - 4XM - 11XM
ĐB56043
G149752
G27734851039
G3953800809401175
520803377702723
G41778008723678259
G5454065005590
592135994471
G6676907587
G775152474
ĐầuĐuôi
00,7
15
21,3,4
39
40,3,8
52,9
67
71,4,5,5,6,7,8
80,0,7,7
90,4,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03-11-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 1XL - 3XL - 13XL
ĐB40911
G197704
G27923875235
G3764124772463409
583642294535434
G49547937427941325
G5016000448784
174440934274
G6729403477
G790201711
ĐầuĐuôi
03,4,9
11,1,2,7
20,4,5,9
34,5,8
44,4,5,7
5
60,4
74,4,7
84
90,3,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02-11-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 12XK - 5XK - 2XK
ĐB93894
G136798
G25651041495
G3537257610775567
346468809362567
G40439776409819281
G5395528623373
177911941402
G6459145869
G765464768
ĐầuĐuôi
02,7
10
25
39
45,6,6,7
55,9
62,4,5,7,7,8,9
73,9
81,1
93,4,4,5,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6XH - 4XH - 13XH
ĐB23568
G189592
G22239251423
G3944338464545814
157612116265511
G46416365285031764
G5315262786970
842040723486
G6456871639
G751837287
ĐầuĐuôi
03
11,4,6
20,3
33,9
45
51,2,2,6
61,2,4,8
70,1,2,2,8
83,6,7
92,2

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 31-10-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 14XG - 2XG - 7XG
ĐB88962
G154054
G27033347439
G3916698695109161
082023698879889
G49236732517585042
G5250339772910
374373760524
G6095251301
G742661285
ĐầuĐuôi
01,2,3
10,2
24,5
33,6,9
42,2,3
51,1,4,8
61,2,6,9
76,7
85,8,9
95

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 30-10-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1XF - 3XF - 5XF
ĐB40698
G113263
G21882302599
G3238787668985196
844460364206211
G44068203095453250
G5937140544727
046806499414
G6749756503
G726244715
ĐầuĐuôi
03
11,4,5
23,4,6,7
30
42,5,6,7,9,9
50,4,6
63,8,8
71,8
89
96,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 29-10-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 4XE - 10XE - 11XE
ĐB42342
G141504
G22715537714
G3563231495917982
906819792805315
G44799799641715139
G5101392710563
716323434972
G6156358667
G752764334
ĐầuĐuôi
04
13,4,5
23,8
34,9
42,3,3
52,5,6,8,9
63,3,7
71,1,2,6
81,2
96,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 28-10-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8XD - 6XD - 14XD
ĐB96139
G156197
G21482514149
G3652553176047423
131030088665401
G45460147029167634
G5645923314618
724644549227
G6266831203
G701090317
ĐầuĐuôi
01,1,3,3,3,9
16,7,8
23,5,7
31,1,4,9
46,9
54,5,9
60,0,6
70
86
97

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 27-10-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 5XC - 3XC - 2XC
ĐB24116
G131797
G21103306489
G3383687351121197
428237541433189
G46163649851391593
G5470056618246
268420491922
G6160334991
G749280226
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,6
22,3,6,8
33,4,9
46,9,9
5
60,1,3,8
7
84,9,9
91,3,7,7,8

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 26-10-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 13XB - 15XB - 6XB
ĐB63309
G182597
G20104245534
G3131015608015913
117935266859759
G44970711915714468
G5946840422876
879037050728
G6105487352
G785945911
ĐầuĐuôi
01,5,5,9
11,3,9
28
34
42,2
52,9,9
68,8,8
70,1,6
80,5,7
90,3,4,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 25-10-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 3XA - 15XA - 2XA
ĐB88584
G101811
G22590214580
G3797486780093887
014822667914613
G45557356378633462
G5472180491521
120781032535
G6577443676
G745222633
ĐầuĐuôi
00,2,3,7
11,3
21,1,2,6
33,5
43,5,8,9
57
62,3,3
76,7,9
80,2,4,7
9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 24-10-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7VU - 3VU - 9VU
ĐB65074
G154557
G27591457738
G3626909591972248
977628980791520
G45619808999187084
G5371640076243
975618041015
G6104288290
G798869987
ĐầuĐuôi
04,4,7,7
14,5,6,8,9,9
20
38
43,8
56,7
62
74
84,6,7,8,9
90,0,8,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 23-10-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 11VT - 14VT - 10VT
ĐB08753
G123074
G25379644995
G3100522103204845
821023405487832
G40836950038791660
G5856092333785
823773359796
G6687810702
G712716034
ĐầuĐuôi
00,2,2
10,2
2
32,2,3,4,5,6,7
45
52,3,4
60,0,0
71,4,9
85,7
95,6,6

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 22-10-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 2VS - 12VS - 6VS
ĐB17237
G182273
G23966829929
G3075878170293234
437638516996378
G43276922161498395
G5693318570804
756922692214
G6566905786
G741352421
ĐầuĐuôi
02,4,5
14
21,1,4,9
33,4,5,7
41,9
57
63,6,8,9,9,9
73,6,8
86,7
95

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 21-10-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11VR - 7VR - 8VR
ĐB72174
G155833
G25452754789
G3399847163078833
131345134773940
G47130910533743527
G5141302308588
155920531525
G6895889220
G710423099
ĐầuĐuôi
05
10,3
20,5,7,7
30,0,0,0,3,3,4
40,2,7
53,9
6
74,4
84,8,9,9
95,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 20-10-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 5VQ - 15VQ - 14VQ
ĐB23749
G148495
G28967672788
G3091713499215073
959472764335175
G46813594384171450
G5596029681819
626129351631
G6696574478
G700174786
ĐầuĐuôi
00
13,7,7,9
2
31,5
43,3,7,7,9
50
60,1,8
71,3,4,5,6,8
86,8
92,5,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 19-10-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 3VP - 2VP - 13VP
ĐB29598
G158642
G28776614197
G3735849703733528
247186382566042
G40442961097285157
G5487329083758
056753371977
G6481571310
G740591905
ĐầuĐuôi
05,8
10,0,8,9
25,8,8
37,7
40,2,2,2
57,8,9
66,7
71,3,7
81,4
97,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 18-10-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 14VN - 7VN - 4VN
ĐB65897
G162332
G27009365042
G3352839601921703
390599523743629
G46248745994771095
G5488547180597
231439116548
G6947744978
G767627498
ĐầuĐuôi
03
11,4,8,9
29
32,7
42,4,7,8,8
59,9
62,7
74,7,8
83,5
93,5,7,7,8

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí tại địa chỉ này của ketquaveso.com

Tra cứu tại đây, người chơi vé số miền Bắc sẽ tra cứu được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong mỗi kỳ mở số

  •  Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Ngoài ra, đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB