XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

hot1 Đang tường thuật Xổ số miền Bắc

XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 1 tháng trở lại đây

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-02-2020

Mã ĐB:
ĐB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 16-02-2020

Mã ĐB: 11CP - 10CP - 12CP
ĐB00776
G168932
G26034963294
G3013678598496456
910238058971089
G42223143313936940
G5797850734795
697709549081
G6205437904
G749927551
ĐầuĐuôi
04,5
1
23,3
32,3,7
40,9,9
51,4,6
67
73,5,6,7,8
81,4,9,9
92,3,4,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2020

Mã ĐB: 10CQ - 6CQ - 7CQ
ĐB47417
G156746
G20220890927
G3428885873205678
392504637608543
G44057132050518760
G5599649639132
444091488146
G6948740043
G741308899
ĐầuĐuôi
08
17
20,7
30,2,2
40,0,1,3,3,6,6,8,8
50,1,7
60,3
76,8
88,8
96,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 14-02-2020

Mã ĐB: 7CR - 2CR - 11CR
ĐB51855
G108402
G28186394490
G3505044921224274
152697240557083
G46841478962993683
G5959223059625
418877622244
G6069488621
G734683370
ĐầuĐuôi
02,4,5,5
12
21,5
33,4
41,4
55
62,3,8,9,9
70,4
83,3,8,8,9
90,2,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2020

Mã ĐB: 12CS - 8CS - 14CS
ĐB54232
G125908
G22362336836
G3361738543413354
414697613024489
G47613093174692485
G5582208561896
807741134624
G6828606006
G705297607
ĐầuĐuôi
05,6,6,7,8
13,3
22,3,4,8,9
30,1,2,4,6
4
54,6
69,9
73,6,7
85,9
96

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 12-02-2020

Mã ĐB: 8CT - 7CT - 9CT
ĐB19747
G136897
G25233858777
G3480485851957844
183543016542681
G41696888001596349
G5836180292755
939734220364
G6368843762
G764714749
ĐầuĐuôi
0
19
22,9
38
43,4,7,7,8,9,9
54,5,9
61,2,4,4,5,8
71,7
80,1
96,7,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 11-02-2020

Mã ĐB: 2CU - 10CU - 6CU
ĐB07696
G105052
G23016369705
G3973948266327996
191160920585254
G40137429788115555
G5113316646194
511115365086
G6368494493
G770033684
ĐầuĐuôi
03,5,5
11,1,6
2
33,6,6,7
4
52,4,5
63,3,4,8
70
84,6
93,4,4,4,6,6,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2020

Mã ĐB: 12CV - 13CV - 1CV
ĐB96045
G192206
G28271989221
G3003789338444460
780771446204857
G45402755951967398
G5744105787326
210161025076
G6784097225
G769996483
ĐầuĐuôi
01,2,2,6
19
21,5,6
3
41,5
57,9
60,2,4,9
76,7,8,8
83,4,4
96,7,8,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 09-02-2020

Mã ĐB: 14CX - 12CX - 1CX
ĐB60347
G172943
G25250063708
G3290812883914561
098230209444851
G47678501586601068
G5087187478892
821747666409
G6373543017
G704784887
ĐầuĐuôi
00,4,8,9
15,7,7
23
39
43,3,7,7,8
51
60,1,6,8
71,3,8,8
81,7
92,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2020

Mã ĐB: 11CY - 4CY - 2CY - 19CY
ĐB22191
G197112
G24088839940
G3395007305614865
948398528196191
G41620073128256430
G5360295781397
367148517642
G6954016641
G715596452
ĐầuĐuôi
00,2
12,5,6
20,5
30,1,9
40,1,2
51,2,4,6,9
64,5
71,8
81,8
91,1,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 07-02-2020

Mã ĐB: 12CZ - 14CZ - 13CZ
ĐB14973
G131007
G29843951996
G3663822532833295
954535032681590
G41506687209791102
G5877487591943
484841216643
G6418419249
G740711812
ĐầuĐuôi
02,6,7
12,8,8,9
21,6,8
39
40,3,3,8,9
53,9
6
71,2,3,4,9
82
90,5,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 06-02-2020

Mã ĐB: 12BA - 4BA - 5BA
ĐB26275
G135468
G21585988339
G3819003676336696
762339734600817
G48776637785091558
G5929629862325
533330522149
G6525480012
G708120056
ĐầuĐuôi
00,0,8,9
12,2,7
25,5
33,3,9
46,9
52,6,8,9
63,8
75,6,7
80,6
96,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 05-02-2020

Mã ĐB: 7BC - 13BC - 11BC
ĐB97615
G116340
G28936229868
G3782163236257921
957764904209268
G47310207483844593
G5276709852000
260558937945
G6386509866
G794591897
ĐầuĐuôi
00,5,9
10,5,6,8
21
3
40,2,5
59
62,2,6,7,8,8
74,6
84,5,6
93,3,4,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 04-02-2020

Mã ĐB: 11BD - 8BD - 10BD
ĐB44410
G180399
G26023319813
G3372732276728665
571613570323010
G42192456158641973
G5722827413932
619843104595
G6636041459
G707795411
ĐầuĐuôi
03,7
10,0,0,1,3
28
32,3,6
41,1
54,9
61,1,4,5,7
73,3,9
8
92,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2020

Mã ĐB: 9BE - 12BE - 1BE
ĐB63107
G148878
G29085097357
G3059253921187578
784491819921479
G45188237327914644
G5940775494211
509925259737
G6500611009
G785309768
ĐầuĐuôi
00,7,7,9
11,1,1
25,5
30,7
44,9,9
50,7
68
73,8,8,9
85,8
91,7,9,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2020

Mã ĐB: 3BF - 11BF - 9BF
ĐB79434
G149618
G27926618958
G3695386247383553
391184576377596
G47410741671929310
G5280505213692
407291926230
G6581750740
G740893811
ĐầuĐuôi
05
10,0,1,6,8,8
21
30,4,8,8
40,0
50,3,8
63,6
72,3
81,9
92,2,2,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 01-02-2020

Mã ĐB: 3BG - 7BG - 4BG
ĐB72130
G180885
G21726371468
G3228273643010446
486399184163775
G42339561789011422
G5806216995607
333955328448
G6465525415
G722718257
ĐầuĐuôi
01,7
15,7
22,2,5,7
30,0,2,9,9,9
41,6,8
57
62,3,5,8
71,5
82,5
99

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2020

Mã ĐB: 3BH - 9BH - 14BH - 7BH - 8BH
ĐB49715
G185264
G29606605684
G3050125486933836
927159576976899
G43638847699494375
G5233924887443
012271832751
G6361053051
G768542961
ĐầuĐuôi
0
12,5,5
22,9
36,8,9
43,9
51,1,3,4
61,1,4,6,8,9,9
75,6
83,4,8
99

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 30-01-2020

Mã ĐB: 12BK - 15BK - 2BK - 10BK - 14BK
ĐB75712
G118292
G29675811823
G3405382260579421
435752880422460
G47038284526793185
G5798325417897
514120171211
G6989352051
G765238234
ĐầuĐuôi
04,5
11,2,7
21,3,3
34,8,8
41,1,5
51,2,8
60,5
75,9
82,3,5,9
92,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 29-01-2020

Mã ĐB: 1BL - 7BL - 2BL - 3BL - 11BL
ĐB80389
G125483
G28806396879
G3635258019484035
380021699903788
G49063419833655477
G5029324100115
372104872874
G6295877420
G713281582
ĐầuĐuôi
02
10,3,5,5
20,1,5,8
35
4
5
63,3,5
74,7,7,9
82,3,7,8,9
93,4,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 28-01-2020

Mã ĐB: 4BM-3BM - 16BM-18BM - 17BM-23BM - 19BM-9BM - 10BM-21BM
ĐB50940
G161595
G26267320963
G3646333845118368
881265138730959
G47681831315402748
G5311345295433
710252467745
G6183207117
G784908104
ĐầuĐuôi
02,4,7
13,3,7
26,9
33,3
40,0,5,6,8
51,9
63,8
73
81,1,3,4,7
90,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 23-01-2020

Mã ĐB: 14BN - 5BN - 9BN
ĐB16875
G150936
G20082885363
G3816203792068187
888744156948733
G42256728376893593
G5409303800449
154164936070
G6190797813
G784717518
ĐầuĐuôi
0
13,8
20,0,8
33,6
41,9
56
63,9
70,1,4,5,5
80,3,4,7,9
90,3,3,3,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22-01-2020

Mã ĐB: 20BP - 16BP - 17BP - 19BP
ĐB96449
G152583
G29332198092
G3173312681785451
695940667587955
G45529484329497470
G5617663480911
864244956078
G6636657898
G758093062
ĐầuĐuôi
09
11,7
21,9
30,1,6
42,3,8,9,9
51,5,7,8
62
70,5,6,8
83
92,4,5,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21-01-2020

Mã ĐB: 12BQ - 2BQ - 14BQ
ĐB38897
G109947
G22950267025
G3408487715857065
975137416335801
G42195377238542571
G5724058720635
811934436493
G6217907387
G761065585
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
13,7,9
25
35
40,3,7,8
54,5,8
61,3,5
71,2,2
85,7
93,5,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2020

Mã ĐB: 13BR - 2BR - 9BR
ĐB12850
G103659
G22643917297
G3275337867259665
654975416338041
G49951081955249011
G5640923089319
927201962832
G6148820476
G713853744
ĐầuĐuôi
08,9
11,3,9,9
20,4
32,3,7,9
41,4,8
50,1,9
63,5
72,2,6
85
96,7,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-01-2020

Mã ĐB: 12BS - 7BS - 1BS
ĐB70921
G178137
G25262109836
G3491742506229639
724345065072551
G42876172425210811
G5221647051224
537253716946
G6939228392
G723113495
ĐầuĐuôi
05
11,1,6
21,1,1,3,4,4,8
34,4,6,7,9,9
46
50,1
62
71,2,4,6
8
92,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18-01-2020

Mã ĐB: 12BT - 9BT - 5BT
ĐB34706
G191118
G22983738146
G3010800808962709
140427725532218
G47951048147303337
G5987133459998
363508508174
G6849764801
G789715948
ĐầuĐuôi
01,6,9
18,8
2
30,5,7,7
42,5,6,8,9
50,1,5,9
64
71,1,4
80,1,9,9
98

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Tra cứu tại đây, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB