XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 1 tháng trở lại đây

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-03-2020

Mã ĐB: 12EN - 5EN - 9EN
ĐB42902
G192559
G29871208709
G3030807105513663
022493614028867
G41559322133430895
G5463970938482
490625769849
G6314495258
G755947905
ĐầuĐuôi
02,5,6,9
12,4
21
39
40,3,9,9
55,5,8,9,9
63,7
76,9
80,2
93,4,5,5

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 29-03-2020

Mã ĐB: 3EP - 6EP - 5EP
ĐB28914
G163988
G26699290797
G3990952620916780
193115883767813
G45147218960510363
G5359774799223
458322664751
G6342556502
G724665288
ĐầuĐuôi
02,9
11,3,4
23,4
37
42,7
51,1,2,6
63,6,6
79
80,3,8,8,9
92,5,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28-03-2020

Mã ĐB: 2EQ - 7EQ - 14EQ
ĐB91159
G140109
G28745966379
G3973146087930091
109085790696546
G46281040256377531
G5352833636791
795311956735
G6815758345
G774031023
ĐầuĐuôi
02,3,6,8,9
10,4,5
23,8
31,5,7
45,6
53,8,9,9
63
74,9,9
81
91,1,5

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 27-03-2020

Mã ĐB: 5ER - 11ER - 3ER
ĐB33555
G152557
G25089451062
G3170674122831970
920483657126045
G44978920989328979
G5992327936344
113856795484
G6204276911
G782389954
ĐầuĐuôi
04,9
11
23,8
32,8,8
44,5,8
54,5,7
62,7
70,1,6,8,9,9
82,4
93,4,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26-03-2020

Mã ĐB: 12ES - 11ES - 2ES
ĐB94135
G122095
G20974836993
G3726760361318638
000044929578138
G40172350354648693
G5451283548195
325875069634
G6910855136
G706938280
ĐầuĐuôi
03,4,6,6
10,2,3
2
34,5,6,8,8
48
54,5,8
64
72,6
80,2
93,3,3,5,5,5

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 25-03-2020

Mã ĐB: 7ET - 8ET - 2ET
ĐB54296
G154643
G28524019833
G3470823226846213
342735600009457
G45564006624884437
G5745538843745
801847114882
G6184517673
G768192148
ĐầuĐuôi
00
11,3,7,8,9
21
33,7
40,3,5,8
55,7
64,6,8,8
73,3
82,2,4,4,8
96

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 24-03-2020

Mã ĐB: 10EU - 7EU - 14EU
ĐB31578
G173112
G23479313159
G3493205222239477
628630002173974
G47605874339314385
G5111607888887
143725650929
G6448498085
G799425995
ĐầuĐuôi
05
12,6
20,1,2,9
31,7
42,3,8
59,9
63,5
74,7,8
85,5,7,8
93,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 23-03-2020

Mã ĐB: 9EV - 11EV - 10EV
ĐB36123
G174096
G27496390401
G3720388961592996
486547477428017
G45815985282190411
G5397583106703
455705047487
G6551090914
G756870793
ĐầuĐuôi
01,3,4,7
10,1,4,5,5,7,9
23
38
4
51,2,4,6,7
63
74,5
87,7
90,3,6,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 22-03-2020

Mã ĐB: 5EX - 9EX - 4EX
ĐB46024
G131360
G24643327853
G3979522927639119
020954450012422
G40613281381359527
G5143441040658
736999220272
G6191310917
G748098708
ĐầuĐuôi
00,4,8,9
10,3,3,7,9
22,2,4,7
33,4,5
48
52,3,8
60,9
72,6
87
91,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 21-03-2020

Mã ĐB: 14EY - 11EY - 3EY
ĐB55521
G117703
G27559849924
G3568969601537437
743982527285690
G41428044379214724
G5331430351677
775183347586
G6612214306
G791489026
ĐầuĐuôi
03,6
12,4,4,5
21,1,4,4,6,8
34,5,7
43,8
51
6
72,7
86
90,0,1,6,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 20-03-2020

Mã ĐB: 8EZ - 11EZ - 2EZ
ĐB85736
G150768
G20777801694
G3951556766471816
056758044619342
G46841356202683456
G5259117911714
710143064871
G6831374331
G774738921
ĐầuĐuôi
01,6
14,6
21
31,1,6
41,2,6
55,6
62,4,8,8
71,3,4,4,5,8
89
91,1,4

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 19-03-2020

Mã ĐB: 1DA - 12DA - 7DA
ĐB85074
G133372
G28698536432
G3110740115129579
692511386322942
G47227612308046806
G5800483893963
182249293867
G6110971212
G781193679
ĐầuĐuôi
04,4,6
10,2,9
22,3,7,9
32,6
42
51,1
63,3,7
71,2,4,4,9,9
81,5,9
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 18-03-2020

Mã ĐB: 6DB - 14DB - 13DB
ĐB81489
G116279
G21683313453
G3334161842262872
733417055986064
G41492156552947895
G5279722189847
478810007626
G6251694594
G712542890
ĐầuĐuôi
00
12,6,8
22,6,8
33
41,7
51,3,4,9
64,5
72,9
88,9
90,2,4,4,4,5,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 17-03-2020

Mã ĐB: 15DC - 7DC - 5DC
ĐB52267
G149403
G29434997172
G3147467226973511
341275203582697
G47351708445660590
G5934307888915
623849121830
G6382411324
G793257465
ĐầuĐuôi
03
11,1,2,5
24,5,7
30,5,8
43,6,9
51
65,6,7,9
72,4
82,4,8
90,3,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-03-2020

Mã ĐB: 14DE - 8DE - 15DE
ĐB28322
G107557
G26570227990
G3642638840071845
112560242845940
G42686104459889434
G5101005741724
056640757615
G6998974058
G730770029
ĐầuĐuôi
00,0,2
10,5
22,4,8,9
30,4
40,4,5
56,7,8
63,6
74,4,5,7
86,8
90,8

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 15-03-2020

Mã ĐB: 10DF - 13DF - 8DF
ĐB18901
G174415
G23116120773
G3235145564606937
730461263649186
G41400583282517684
G5547129882124
351440157120
G6530898156
G785102418
ĐầuĐuôi
00,1
10,4,4,5,5,8
20,4,4
30,2,6,7
46,6
51,6
61
71,3
84,5,6,8
98

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 14-03-2020

Mã ĐB: 8DG - 13DG - 9DG
ĐB18915
G150209
G24636069622
G3710285197015750
013165867185924
G44090586147102972
G5018102743505
871541138599
G6714187621
G798350215
ĐầuĐuôi
02,5,9
10,3,4,5,5,5,6
21,2,4,8
35
4
50
60,1
70,1,2,4
81,7
90,8,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 13-03-2020

Mã ĐB: 11DH - 2DH - 4DH
ĐB73118
G109141
G29808740822
G3523317252422989
130055874098211
G48423171971009083
G5138492629040
840050814900
G6852814387
G792820299
ĐầuĐuôi
00,0,0,2,5
11,4,8,9
22,3,4
31
40,0,1
52
62
7
81,2,3,4,7,7,9
92,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 12-03-2020

Mã ĐB: 10DK - 13DK - 12DK
ĐB74951
G127007
G25572108593
G3133395736172694
548539302966362
G44054858245323578
G5423181985918
733261212635
G6209821619
G744560147
ĐầuĐuôi
01,7,9
18,9
21,1,1,9
31,2,2,5,9
44,7
51,3,4,6
61,2
78
82
93,4,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 11-03-2020

Mã ĐB: 1DL - 12DL - 10DL
ĐB29224
G168194
G24358038840
G3083293105005198
463601102551779
G40725235923026234
G5462911418702
062696918499
G6445065174
G745792111
ĐầuĐuôi
02,2
11
21,4,5,5,6,9,9
34
40,1,5,5
50,9
60,5
74,9,9
80
91,4,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 10-03-2020

Mã ĐB: 2DM - 10DM - 11DM
ĐB83549
G112329
G29254235165
G3597644648197051
578511391477505
G46407601967970379
G5299088961664
559019552214
G6206597471
G799011763
ĐầuĐuôi
01,5,6,7
14,4,7,9
29
3
42,9
51,1,5
63,4,4,5
71,9
81
90,0,6,7,7,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 09-03-2020

Mã ĐB: 4DN - 6DN - 8DN
ĐB95973
G103777
G24309602288
G3325793785322678
408649686118906
G46471658166022389
G5795668797209
521424370928
G6182761885
G764807695
ĐầuĐuôi
02,6,9
14
28
37
4
53,6
61,1,4,4
71,3,6,7,8,9,9
80,1,2,5,8,9
95,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 08-03-2020

Mã ĐB: 12DP - 3DP - 11DP
ĐB55060
G109692
G23524233557
G3852438437731610
460020539484921
G41848158562921640
G5999587222765
273545430129
G6461055185
G703733353
ĐầuĐuôi
02,3
10
21,2,9
33,5
40,2,3,3,8
53,5,7
60,1,5
73,7
85,5
92,2,4,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 07-03-2020

Mã ĐB: 12DQ - 11DQ - 5DQ
ĐB87368
G173173
G22703654544
G3778125940872899
823447311419856
G45565253182035162
G5138717303015
327675777061
G6910058275
G706838512
ĐầuĐuôi
03,6,8
10,2,2,4,5
2
30,1,6
44,4
56,8
61,2,5,8
73,5,6,7
83,5,7
99

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 06-03-2020

Mã ĐB: 7DR - 10DR - 6DR
ĐB78854
G113173
G26290203693
G3453321630090057
900037557323758
G46138632604239311
G5320463730188
002158474798
G6677363157
G700837117
ĐầuĐuôi
00,0,2,3,4
11,7
21,3,6
32,8
47
54,7,7,8
63
71,3,3,3,7
83,8
93,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05-03-2020

Mã ĐB: 14DS - 9DS - 5DS
ĐB52991
G147359
G24455154484
G3256666870540379
604767783835907
G46198179393905253
G5486670979363
238041774853
G6483781539
G733260504
ĐầuĐuôi
04,5,5,7
1
26
33,8,9
4
51,3,3,9
63,6,6
76,7,9
80,1,3,4
90,1,3,7,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 04-03-2020

Mã ĐB: 11DT - 12DT - 9DT
ĐB51223
G177441
G20218505377
G3969839211430946
327791034983058
G47197035344937508
G5941365776324
226523984204
G6159698754
G750313861
ĐầuĐuôi
04,8
13,4
23,4
31,8
41,6,9
50,3,4,8,9
61,5
77,7,9
83,5
93,7,8,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 03-03-2020

Mã ĐB: 6DU - 11DU - 15DU
ĐB38823
G133276
G21293737028
G3365003549985025
815146922978054
G48592164049262018
G5928899102811
428176534235
G6998658806
G766167235
ĐầuĐuôi
00,6
10,1,4,6,8
23,5,6,8,9
35,5,7
40
53,4,8
66
72,6
81,8
92,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 02-03-2020

Mã ĐB: 7DV - 9DV - 11DV
ĐB73787
G132978
G28236565300
G3320783555619862
707566181540242
G42323938248125049
G5457728200337
951847588860
G6247296506
G785667494
ĐầuĐuôi
00,6
12,5,8
20,3
37
42,7,9
56,6,8
60,2,5,6
74,7,8,8
82,5,7
94,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 01-03-2020

Mã ĐB: 12DX - 4DX - 14DX
ĐB04635
G124477
G29250448155
G3917889664601218
094169244938877
G43072366936897911
G5260907081715
501374019860
G6062672747
G718308119
ĐầuĐuôi
01,4,8,9
11,3,5,6,8,8,9
2
30,5
46,7,9
55
60,2,9
72,2,7,7
81,8,9
9

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Tra cứu tại đây, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB