Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt Khánh Hòa

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-06-2022
89
26-06-2022
86
22-06-2022
53
19-06-2022
13
15-06-2022
56
12-06-2022
97
08-06-2022
74
05-06-2022
54
01-06-2022
12
Tổng 0
2
0
0
0
3
0
1
2
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-06-2022
89
26-06-2022
86
22-06-2022
53
19-06-2022
13
15-06-2022
56
12-06-2022
97
08-06-2022
74
05-06-2022
54
01-06-2022
12
Tổng 0
0
1
2
2
0
2
1
0
1

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-06-2022
89
26-06-2022
86
22-06-2022
53
19-06-2022
13
15-06-2022
56
12-06-2022
97
08-06-2022
74
05-06-2022
54
01-06-2022
12
Tổng 0
2
0
1
2
0
1
1
1
1