Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
12
25-06-2022
13
20-06-2022
59
18-06-2022
25
13-06-2022
27
11-06-2022
95
06-06-2022
38
04-06-2022
80
Tổng 0
2
2
1
0
1
0
0
1
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-06-2022
12
25-06-2022
13
20-06-2022
59
18-06-2022
25
13-06-2022
27
11-06-2022
95
06-06-2022
38
04-06-2022
80
Tổng 1
0
1
1
0
2
0
1
1
1

Thống kê tổng giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-06-2022
12
25-06-2022
13
20-06-2022
59
18-06-2022
25
13-06-2022
27
11-06-2022
95
06-06-2022
38
04-06-2022
80
Tổng 0
1
0
1
3
0
0
1
1
1