Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022
68
15-01-2022
92
10-01-2022
43
08-01-2022
15
03-01-2022
06
01-01-2022
69
27-12-2021
44
25-12-2021
04
20-12-2021
92
Tổng 2
1
0
0
2
0
2
0
0
2

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022
68
15-01-2022
92
10-01-2022
43
08-01-2022
15
03-01-2022
06
01-01-2022
69
27-12-2021
44
25-12-2021
04
20-12-2021
92
Tổng 0
0
2
1
2
1
1
0
1
1

Thống kê tổng giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022
68
15-01-2022
92
10-01-2022
43
08-01-2022
15
03-01-2022
06
01-01-2022
69
27-12-2021
44
25-12-2021
04
20-12-2021
92
Tổng 0
2
0
0
2
1
2
1
1
0