Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
41
26-06-2022
47
20-06-2022
51
19-06-2022
12
13-06-2022
03
12-06-2022
99
06-06-2022
22
05-06-2022
44
30-05-2022
93
29-05-2022
90
Tổng 1
1
1
0
3
1
0
0
0
3

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-06-2022
41
26-06-2022
47
20-06-2022
51
19-06-2022
12
13-06-2022
03
12-06-2022
99
06-06-2022
22
05-06-2022
44
30-05-2022
93
29-05-2022
90
Tổng 1
2
2
2
1
0
0
1
0
1

Thống kê tổng giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-06-2022
41
26-06-2022
47
20-06-2022
51
19-06-2022
12
13-06-2022
03
12-06-2022
99
06-06-2022
22
05-06-2022
44
30-05-2022
93
29-05-2022
90
Tổng 0
1
1
2
1
1
1
0
2
1