Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022
31
16-01-2022
17
10-01-2022
38
09-01-2022
46
03-01-2022
97
02-01-2022
31
27-12-2021
69
20-12-2021
45
Tổng 0
1
0
3
2
0
1
0
0
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022
31
16-01-2022
17
10-01-2022
38
09-01-2022
46
03-01-2022
97
02-01-2022
31
27-12-2021
69
20-12-2021
45
Tổng 0
2
0
0
0
1
1
2
1
1

Thống kê tổng giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022
31
16-01-2022
17
10-01-2022
38
09-01-2022
46
03-01-2022
97
02-01-2022
31
27-12-2021
69
20-12-2021
45
Tổng 1
1
0
0
2
1
1
0
1
1