Thống kê đầu đuôi lô tô đài An Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô An Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số An Giang

Thống kê đầu loto An Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
06-01-2022
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
30-12-2021
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
23-12-2021
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Tổng 8
8
10
6
7
6
8
6
7
6

Thống kê đuôi loto An Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
06-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
30-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
23-12-2021
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 6
7
10
7
4
6
10
4
9
9

Thống kê tổng loto An Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-01-2022
5 lần
0 lần
3 lần
6 lần
2 lần
0 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
06-01-2022
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
30-12-2021
1 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
23-12-2021
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
Tổng 9
5
6
12
11
2
4
10
9
4