Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bạc Liêu

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bạc Liêu

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto Bạc Liêu từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
11-01-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
04-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
28-12-2021
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
21-12-2021
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
Tổng 8
11
10
11
8
5
11
9
8
9

Thống kê đuôi loto Bạc Liêu từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
11-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
04-01-2022
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
28-12-2021
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
7 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
21-12-2021
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng 15
6
11
7
9
10
10
11
6
5

Thống kê tổng loto Bạc Liêu từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-01-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
11-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
04-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
28-12-2021
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
21-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
Tổng 9
13
5
8
7
7
9
11
10
11