Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Định

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Định

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto Bình Định từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
06-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
30-12-2021
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
23-12-2021
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
Tổng 11
6
5
4
10
5
4
10
10
7

Thống kê đuôi loto Bình Định từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-01-2022
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
06-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
30-12-2021
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
23-12-2021
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
Tổng 8
5
4
3
10
8
13
4
5
12

Thống kê tổng loto Bình Định từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-01-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
06-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
30-12-2021
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
23-12-2021
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
Tổng 4
7
7
14
11
10
6
6
2
5