Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Dương

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Dương

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto Bình Dương từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
07-01-2022
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
8 lần
3 lần
0 lần
3 lần
6 lần
9 lần
31-12-2021
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
24-12-2021
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
Tổng 8
8
11
11
12
12
5
6
15
20

Thống kê đuôi loto Bình Dương từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022
2 lần
6 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
5 lần
5 lần
07-01-2022
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
9 lần
5 lần
8 lần
4 lần
7 lần
31-12-2021
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
24-12-2021
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
Tổng 8
13
5
8
9
13
12
11
11
18

Thống kê tổng loto Bình Dương từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022
1 lần
0 lần
7 lần
0 lần
1 lần
5 lần
10 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-01-2022
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
8 lần
7 lần
5 lần
2 lần
5 lần
0 lần
31-12-2021
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
24-12-2021
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Tổng 8
9
12
7
12
18
17
10
9
6