Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto Bình Thuận từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-06-2022
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
6 lần
4 lần
8 lần
2 lần
0 lần
0 lần
16-06-2022
4 lần
0 lần
5 lần
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
09-06-2022
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
02-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
1 lần
Tổng 11
7
15
3
10
8
10
10
1
8

Thống kê đuôi loto Bình Thuận từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
9 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
16-06-2022
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
09-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
02-06-2022
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
Tổng 11
6
6
13
11
5
8
10
7
6

Thống kê tổng loto Bình Thuận từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-06-2022
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
11 lần
6 lần
16-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
09-06-2022
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
02-06-2022
0 lần
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 6
8
3
4
10
7
8
6
20
11