Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Lạt

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Lạt

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Lạt

Thống kê đầu loto Đà Lạt từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-01-2022
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
09-01-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
02-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
26-12-2021
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
Tổng 5
7
8
9
4
7
7
7
11
7

Thống kê đuôi loto Đà Lạt từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-01-2022
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
09-01-2022
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
02-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
26-12-2021
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
Tổng 9
12
3
4
6
4
14
9
7
4

Thống kê tổng loto Đà Lạt từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-01-2022
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
09-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
02-01-2022
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
26-12-2021
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
Tổng 9
10
7
9
5
8
1
3
12
8