Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Nẵng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-06-2022
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
25-06-2022
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
22-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
18-06-2022
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
15-06-2022
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
11-06-2022
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
08-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
04-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
01-06-2022
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
Tổng 17
18
14
9
25
21
16
13
12
17

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
25-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
22-06-2022
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
18-06-2022
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
15-06-2022
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
11-06-2022
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
08-06-2022
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
04-06-2022
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
01-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
Tổng 18
13
12
17
10
18
17
22
19
16

Thống kê tổng loto Đà Nẵng từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
25-06-2022
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
22-06-2022
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
18-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
15-06-2022
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
11-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
08-06-2022
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
04-06-2022
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
01-06-2022
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 18
21
16
20
18
13
10
19
12
15