Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Nẵng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
15-01-2022
11 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
6 lần
12-01-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
05-01-2022
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
01-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
25-12-2021
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
22-12-2021
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
Tổng 26
14
14
16
19
18
23
16
15
18

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2022
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
15-01-2022
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
0 lần
0 lần
4 lần
6 lần
4 lần
8 lần
12-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
05-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
01-01-2022
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
29-12-2021
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
25-12-2021
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
22-12-2021
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Tổng 16
19
18
26
20
14
19
17
13
17

Thống kê tổng loto Đà Nẵng từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
15-01-2022
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
8 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
8 lần
12-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
08-01-2022
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
05-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
01-01-2022
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
29-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
25-12-2021
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
22-12-2021
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
Tổng 18
17
11
22
22
12
18
16
19
24