Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Lắc

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Lắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto Đắc Lắc từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-06-2022
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
21-06-2022
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
14-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
07-06-2022
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
31-05-2022
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
Tổng 10
10
8
7
11
9
7
9
6
13

Thống kê đuôi loto Đắc Lắc từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
21-06-2022
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
5 lần
14-06-2022
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
07-06-2022
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
5 lần
2 lần
31-05-2022
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Tổng 12
4
7
13
9
9
3
12
10
11

Thống kê tổng loto Đắc Lắc từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-06-2022
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
21-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
14-06-2022
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
07-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
31-05-2022
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
1 lần
Tổng 3
9
8
11
8
8
9
12
11
11