Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Lắc

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Lắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto Đắc Lắc từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
11-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
04-01-2022
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
28-12-2021
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
21-12-2021
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 8
14
10
9
7
8
15
4
10
5

Thống kê đuôi loto Đắc Lắc từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-2022
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
11-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
04-01-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
28-12-2021
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
21-12-2021
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
Tổng 11
10
9
11
4
11
11
7
6
10

Thống kê tổng loto Đắc Lắc từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-01-2022
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
11-01-2022
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
04-01-2022
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
28-12-2021
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
6 lần
2 lần
21-12-2021
2 lần
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
Tổng 10
12
10
9
6
5
2
7
13
16