Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Nai

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Nai

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto Đồng Nai từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
12-01-2022
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
05-01-2022
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
29-12-2021
0 lần
0 lần
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
22-12-2021
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
Tổng 9
11
4
8
13
11
5
10
10
9

Thống kê đuôi loto Đồng Nai từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
12-01-2022
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
05-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
29-12-2021
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
22-12-2021
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
Tổng 8
6
13
8
6
6
8
13
10
12

Thống kê tổng loto Đồng Nai từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2022
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
12-01-2022
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
05-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
0 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
22-12-2021
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
Tổng 5
6
12
10
3
12
12
13
10
7