Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Tháp

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Tháp

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto Đồng Tháp từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
10-01-2022
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
03-01-2022
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
27-12-2021
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
5 lần
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
20-12-2021
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
Tổng 5
7
5
5
11
16
10
9
8
14

Thống kê đuôi loto Đồng Tháp từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
6 lần
10-01-2022
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
03-01-2022
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
27-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
20-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Tổng 5
11
10
8
7
9
9
8
11
12

Thống kê tổng loto Đồng Tháp từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
10-01-2022
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
03-01-2022
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
27-12-2021
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
20-12-2021
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Tổng 8
12
9
8
13
7
8
13
5
7