Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Hậu Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto Hậu Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
08-01-2022
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
01-01-2022
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
25-12-2021
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
Tổng 2
4
9
8
5
11
7
5
9
12

Thống kê đuôi loto Hậu Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-01-2022
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
08-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
01-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
25-12-2021
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
Tổng 13
6
6
7
4
5
7
11
4
9

Thống kê tổng loto Hậu Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-01-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
01-01-2022
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
25-12-2021
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Tổng 7
7
6
8
8
1
7
6
12
10