Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Hậu Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto Hậu Giang từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-06-2022
4 lần
0 lần
4 lần
18 lần
12 lần
0 lần
6 lần
6 lần
12 lần
22 lần
18-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
11-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
04-06-2022
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
Tổng 10
9
12
20
15
5
13
9
13
32

Thống kê đuôi loto Hậu Giang từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-06-2022
12 lần
8 lần
14 lần
12 lần
6 lần
13 lần
9 lần
6 lần
4 lần
0 lần
18-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-06-2022
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
04-06-2022
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
Tổng 15
17
20
15
11
19
15
10
9
7

Thống kê tổng loto Hậu Giang từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-06-2022
9 lần
7 lần
8 lần
13 lần
13 lần
9 lần
12 lần
0 lần
7 lần
6 lần
18-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
11-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
04-06-2022
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 14
12
12
24
18
14
21
3
10
10