Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kon Tum

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Kon Tum

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto Kon Tum từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-06-2022
5 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
19-06-2022
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
6 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
12-06-2022
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
7 lần
1 lần
05-06-2022
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
29-05-2022
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
Tổng 14
9
9
5
10
11
8
9
10
5

Thống kê đuôi loto Kon Tum từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-06-2022
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
0 lần
19-06-2022
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
12-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
05-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
29-05-2022
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
Tổng 9
8
16
8
9
10
10
9
7
4

Thống kê tổng loto Kon Tum từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-06-2022
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
19-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
12-06-2022
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
6 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
05-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
29-05-2022
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
Tổng 4
7
8
10
12
15
6
7
12
9