Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kon Tum

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Kon Tum

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto Kon Tum từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-01-2022
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
09-01-2022
5 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
02-01-2022
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
6 lần
2 lần
2 lần
26-12-2021
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
Tổng 10
12
11
5
6
6
5
9
7
7

Thống kê đuôi loto Kon Tum từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-01-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
09-01-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
02-01-2022
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
3 lần
7 lần
5 lần
26-12-2021
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Tổng 5
7
8
12
2
5
8
8
12
11

Thống kê tổng loto Kon Tum từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
09-01-2022
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
02-01-2022
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
6 lần
2 lần
4 lần
26-12-2021
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Tổng 7
5
7
8
11
6
6
11
7
10