Thống kê đầu đuôi lô tô đài Long An

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Long An

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Long An

Thống kê đầu loto Long An từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-01-2022
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
08-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
01-01-2022
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
6 lần
25-12-2021
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
Tổng 10
8
9
9
7
8
3
5
3
10

Thống kê đuôi loto Long An từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-01-2022
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
08-01-2022
6 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
01-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
25-12-2021
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
Tổng 12
8
5
6
8
9
4
9
5
6

Thống kê tổng loto Long An từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
08-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
01-01-2022
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
25-12-2021
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
0 lần
Tổng 7
6
6
6
5
6
6
11
8
11