Thống kê đầu đuôi lô tô đài Ninh Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Ninh Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
07-01-2022
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
31-12-2021
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
24-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
Tổng 7
12
4
4
9
8
6
12
4
7

Thống kê đuôi loto Ninh Thuận từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
07-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
31-12-2021
3 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
24-12-2021
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
Tổng 7
7
8
6
8
8
8
5
6
10

Thống kê tổng loto Ninh Thuận từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
07-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
31-12-2021
0 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
24-12-2021
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
Tổng 8
10
12
9
4
11
4
6
2
7