Thống kê đầu đuôi lô tô đài Ninh Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Ninh Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
17-06-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
10-06-2022
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
03-06-2022
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Tổng 9
5
3
12
7
10
2
11
8
5

Thống kê đuôi loto Ninh Thuận từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
17-06-2022
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
10-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
03-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
Tổng 5
7
5
7
8
4
7
11
12
6

Thống kê tổng loto Ninh Thuận từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
17-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
10-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
7 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
03-06-2022
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
Tổng 6
9
7
6
8
16
9
6
2
3