Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Trị

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Trị

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu loto Quảng Trị từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-06-2022
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
23-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
16-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
09-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
02-06-2022
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
Tổng 10
11
10
7
9
10
9
4
10
10

Thống kê đuôi loto Quảng Trị từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-06-2022
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
23-06-2022
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
16-06-2022
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
09-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
02-06-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 9
10
5
14
10
7
11
10
5
9

Thống kê tổng loto Quảng Trị từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
23-06-2022
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
16-06-2022
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
09-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
02-06-2022
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
Tổng 7
8
6
10
9
8
14
11
6
11