Thống kê đầu đuôi lô tô đài Sóc Trăng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto Sóc Trăng từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
8 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
12-01-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
05-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
5 lần
29-12-2021
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
22-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Tổng 8
10
7
12
11
17
8
10
5
12

Thống kê đuôi loto Sóc Trăng từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2022
8 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
12-01-2022
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
05-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
29-12-2021
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
22-12-2021
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
Tổng 19
9
11
5
10
4
15
13
8
6

Thống kê tổng loto Sóc Trăng từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2022
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
12-01-2022
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
7 lần
05-01-2022
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
22-12-2021
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
Tổng 12
10
6
13
3
13
6
8
11
18