Thống kê đầu đuôi lô tô đài TP Hồ Chí Minh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu loto TP Hồ Chí Minh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
15-01-2022
2 lần
6 lần
3 lần
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
8 lần
4 lần
10-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
08-01-2022
6 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
8 lần
2 lần
6 lần
4 lần
0 lần
03-01-2022
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
01-01-2022
0 lần
6 lần
4 lần
0 lần
0 lần
6 lần
6 lần
2 lần
2 lần
10 lần
27-12-2021
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
25-12-2021
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
20-12-2021
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
5 lần
6 lần
6 lần
Tổng 18
17
22
19
17
33
35
28
32
25

Thống kê đuôi loto TP Hồ Chí Minh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
15-01-2022
4 lần
6 lần
10 lần
5 lần
6 lần
6 lần
5 lần
5 lần
6 lần
0 lần
10-01-2022
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
08-01-2022
0 lần
6 lần
4 lần
6 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
03-01-2022
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
01-01-2022
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
6 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
25-12-2021
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
6 lần
20-12-2021
2 lần
3 lần
5 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
Tổng 18
23
33
35
29
19
20
24
25
20

Thống kê tổng loto TP Hồ Chí Minh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
15-01-2022
0 lần
13 lần
4 lần
9 lần
8 lần
5 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
10-01-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
08-01-2022
8 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
8 lần
2 lần
2 lần
4 lần
03-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
01-01-2022
6 lần
6 lần
4 lần
6 lần
2 lần
6 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
27-12-2021
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
5 lần
25-12-2021
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
20-12-2021
0 lần
6 lần
3 lần
4 lần
0 lần
10 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Tổng 22
39
14
30
21
31
23
19
19
28