Thống kê đầu đuôi lô tô đài Trà Vinh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto Trà Vinh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
07-01-2022
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
11 lần
31-12-2021
0 lần
3 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
6 lần
3 lần
24-12-2021
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
Tổng 7
11
8
4
6
6
5
9
15
16

Thống kê đuôi loto Trà Vinh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
0 lần
07-01-2022
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
0 lần
5 lần
31-12-2021
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
6 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
24-12-2021
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Tổng 6
4
7
10
15
10
6
14
6
9

Thống kê tổng loto Trà Vinh từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
07-01-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
8 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
31-12-2021
1 lần
4 lần
0 lần
7 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
24-12-2021
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
Tổng 4
7
5
10
16
5
9
9
10
12