Thống kê đầu đuôi lô tô đài Vũng Tàu

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Vũng Tàu

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu loto Vũng Tàu từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
6 lần
3 lần
9 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
6 lần
9 lần
9 lần
11-01-2022
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
04-01-2022
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
3 lần
6 lần
3 lần
3 lần
9 lần
28-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
21-12-2021
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
Tổng 18
14
20
15
10
9
12
15
19
30

Thống kê đuôi loto Vũng Tàu từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-2022
6 lần
0 lần
3 lần
6 lần
0 lần
6 lần
0 lần
12 lần
12 lần
9 lần
11-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
04-01-2022
6 lần
6 lần
3 lần
12 lần
3 lần
6 lần
3 lần
9 lần
6 lần
0 lần
28-12-2021
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
0 lần
2 lần
21-12-2021
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
Tổng 18
11
8
24
12
16
12
27
20
14

Thống kê tổng loto Vũng Tàu từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-01-2022
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
6 lần
9 lần
6 lần
6 lần
6 lần
12 lần
11-01-2022
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
04-01-2022
0 lần
6 lần
9 lần
6 lần
9 lần
3 lần
9 lần
3 lần
3 lần
6 lần
28-12-2021
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
21-12-2021
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
Tổng 5
11
15
16
22
15
20
15
17
26