Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc - TK giải đặc biệt XS MB theo chu kỳ

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối, đầu/đuôi giải đặc biệt, hoặc tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Thống kê giải đặc biệt: Thống kê các bộ số - 2 số cuối của giải đặc biệt, đầu, đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem
  • Năm
  • Thống kê theo tuần Thống kê theo tháng
  • 2 số cuối Đầu Đuôi Tổng

Kết quả thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 2 năm 2018

Hai Ba Năm Sáu Bảy Chủ Nhật
1       51 73 01 43
2 29 95 25 75 25 81 68
3 99 89 71        
4 08 28          
5              
6