Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc - TK giải đặc biệt XS MB theo chu kỳ

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối, đầu/đuôi giải đặc biệt, hoặc tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Thống kê giải đặc biệt: Thống kê các bộ số - 2 số cuối của giải đặc biệt, đầu, đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem
  • Năm
  • Thống kê theo tuần Thống kê theo tháng
  • 2 số cuối Đầu Đuôi Tổng

Kết quả thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 5 năm 2018

Hai Ba Năm Sáu Bảy Chủ Nhật
1   56 79 02 01 82 38
2 64 76 60 10 04 81 36
3 45 16 70 23 40 45 70
4 11 30 44 76 36 73 08
5              
6