Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo năm, tuần, tháng

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc - TK giải đặc biệt XS MB theo chu kỳ

0 / 5 trên 0 lượt đánh giá

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo chu kỳ theo tuần, theo tháng, theo năm tùy chọn một cách nhanh chóng nhất.

Bạn có thể lựa chọn các thông tin cần xem:

- Xem 2 số cuối GĐB theo tuần, theo tháng, theo khoảng thời gian nhất định.

- Xem số đầu hoặc số đuôi (đít) về của 2 số cuối ĐB.

- Xem tổng của 2 số cuối giải đặc biệt đã về.

Thống kê giải đặc biệt 2 số cuối XSMB được tính toán, lưu trữ thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và chính xác nhất.

Xem kết quả xổ số miền Bắc sẽ về hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

KQXSMB

Thống kê giải đặc biệt năm 2019

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 93689
2 56508
3 60824
4 03677
5 90522
6 64391
7 32489
8 62880
9 89379
10 30559
11 09841
12 73224
13 38231
14 51545
15 84265
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Thống kê đầu đặc biệt năm 2019

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 8
2 0
3 2
4 7
5 2
6 9
7 8
8 8
9 7
10 5
11 4
12 2
13 3
14 4
15 6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Thống kê đuôi đặc biệt năm 2019

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 9
2 8
3 4
4 7
5 2
6 1
7 9
8 0
9 9
10 9
11 1
12 4
13 1
14 5
15 5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 1/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
93689
01-01-2019
7
56508
02-01-2019
8
60824
03-01-2019
6
03677
04-01-2019
4
90522
05-01-2019
4
64391
06-01-2019
0
32489
07-01-2019
7
62880
08-01-2019
8
89379
09-01-2019
6
30559
10-01-2019
4
09841
11-01-2019
5
73224
12-01-2019
6
38231
13-01-2019
4
51545
14-01-2019
9
84265
15-01-2019
1

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 2018-01-16 13766
Năm 2017 2017-01-16 66332
Năm 2016 2016-01-16 40987
Năm 2015 2015-01-16 72662
Năm 2014 2014-01-16 90626
Năm 2013 2013-01-16 76353
Năm 2012 2012-01-16 65991
Năm 2011 2011-01-16 01543
Năm 2010 2010-01-16 71916
Năm 2009 2009-01-16 68046
Năm 2008 2008-01-16 92500
Năm 2007 2007-01-16 56308
Năm 2006 2006-01-16 19007
Năm 2005 2005-01-16 43592
Năm 2004 2004-01-16 17238
Năm 2003 2003-01-16 94967
Năm 2002 2002-01-16 36080

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 18-12-2018 29
0 02-01-2019 14
9 06-01-2019 10
8 08-01-2019 8
7 09-01-2019 7
5 10-01-2019 6
2 12-01-2019 4
3 13-01-2019 3
4 14-01-2019 2
6 15-01-2019 1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 30-12-2018 17
6 31-12-2018 16
8 02-01-2019 14
7 04-01-2019 12
2 05-01-2019 11
0 08-01-2019 8
9 10-01-2019 6
4 12-01-2019 4
1 13-01-2019 3
5 15-01-2019 1